Religiøse og politiske symboler

Kraftig motstand mot Foreningen !les og NFF

Niqab vitner om en religiøs overbevisning som er ekstrem og knyttet til et politisk program som heller mot en fascistisk retning, mener Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap og tidligere leder av Norsk Faglitterære Forfatter- og oversetterforening (NFF). Han går kraftig i rette med sin tidligere arbeidsgiver som sponser skoleturne til Taliban-sympatisøren Aisha Shezadi Kausar, også aktiv i islamistiske Islam Net. I Bergens tidende går kommentator Hilde Sandvik vel så kraftig i rette med Kausar og Foreningen !les, som også står bak Kausars turné. Sandvik mener foreningen ”legitimerer ikkje berre antidemokratiske haldningar ved å sende Aisha Shezadi på skuleturné. Til sjuande og sist legitimerer dei vald”.

Hege Storhaug, HRS

Det brenner ideologisk under føttene til NFF og Foreningen !les. I går ble det klart at foreningens prisvinner i 2010 (Uprisen), Morten Skårdal leverer bokprisen tilbake i protest mot at foreningen støtter ekstremt tankegods ved å la Kausar entre norske klasserom for å promotere niqab. Slik gir foreningen ekstremt tankegods en talerstol, mener Skårdal.

I Klassekampen i dag går Kjell Lars Berge vel så kraftig ut, da mot NFF som er hovedsponsor og organisator av skoleturneen til Kausar. Akkurat dette må gjøre inntrykk på NFF, all den til Berge er tidligere leder av NFF. Berge peker ikke minst på det faktum at Kausars turné skaper et negativ bilde av muslimer generelt, hvilket vel ikke var hva NFF ville oppnå?

– Dette er skremmende, trist og ødeleggende for muslimske mennesker som vil delta i det norske samfunnet, sier Berge, som reagerer kraftig på at Foreningen !les og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF, er med på å sende personer som Aisha Shezadi på skoleturné.

– Jeg er ikke imot at hun skal kunne snakke om hva hun står for. Men jeg er opptatt av at det å bære niqab er noe mer enn å ta en drakt på seg. Det vitner om en religiøs overbevisning som er ekstrem og knyttet til et politisk program som heller mot en fascistisk retning. Vi kjenner godt til hva disse gruppene står for, og det har ikke noe i klasserommene å gjøre, sier han.

Berge viser til skolens læreplan og dens prinsipper om demokrati og liberalisme, og sier at det gir visse etiske forpliktelser.

– Skolen har et betydelig ansvar for det politiske Shezadi uttrykker ved å vise seg i denne drakta, uttaler Berge, og legger til at han som tidligere NFF-leder er svært overrasket over at NFF med sine synspunkter om ytringsfrihet knyttet til opplysningsnivået i kulturen, promoterer religiøst ytterliggående i det som skal være et opplysningsprosjekt.

Politisk vekkelse

– Problemet er at Shezadi framstiller det som et eksistensielt og privat valg å gå med niqab. Men det er også uttrykk for å være del av en politisk vekkelse, og det må konfronteres. Om vi naiviserer, sentimentaliserer og privatiserer dette, er vi ute av stand til å føre en saklig debatt. Muslimer i Norge er en utsatt minoritet, og vi trenger ikke å klistre slike typer til dem, sier han.

Berge har derfor henvendt seg til NFF i e-post og håper at hans synspunkt vil bli tatt til etterretning.

Aisha Shezadi Kausar ser ut til å ikle seg en ny ”drakt”, offerrollen. Hun sier at ”hun ikke kan tillate seg å bli utsatt for mer som kan bidra til at hun blir ansett som en offentlig samfunnsfiende”, ifølge Klassekampen.

– Til Kjell Lars Berge og Øyvind Strømmen vil jeg bare oppfordre til å komme på et av møtene jeg har med elevene, så de får se hva jeg driver med. Men uansett hvor mye jeg prøver å forklare meg og forsvare mine synspunkter, vil det bli manipulert til noe helt forvrengt. Derfor ønsker ikke jeg å kommentere saken, uttaler hun.

Vel, hun har jo utilslørt gitt sin støtte til ”Allahs løver”, Taliban, stått frem som full sympatisør av sharia på alle statlige nivå, med mer, så jeg tror de fleste har tolket henne ganske riktig. Det har også Hilde Sandvik i Bergens Tidende som mener Foreningen !les ikke tar Kausar på alvor. Foreningen legitimerer til syvende og sist vold. Dette tolker Sandvik blant annet ut fra innlegg i Dagbladet, der foreningens leder går ut mot min kommentar på rights.no 4.januar, ”Oss med fobier” Under tittelen ”Tilslørt debatt” langer Sandvik ut mot den litterære eliten og også Kausar, som Sandvik mener ”snylter på demokratiet og menneskerettighetene”.

Foreningen !les legitimerer ikkje berre antidemokratiske haldningar ved å sende Aisha Shezadi på skuleturné. Til sjuande og sist legitimerer dei vald.

Ved å sende niqab-kledde Aisha Shezadi ut på skuleturné, viser Foreningen !les at dei ikkje tar henne alvorleg. Det går også tydeleg fram av svaret leiar i foreininga, Wanda Voldner, gir i Dagbladet etter å ha blitt kritisert for kultursvik frå Hege Storhaug i Human Right Service. For Voldner er Aisha Shezadi berre ei jente som har forfatta ein «velskrevet og spennende tekst» som attpåtil får henne til å skjøne valet av total tildekkjing.

Motspørsmålet til Voldner er: Ville foreininga ha sendt Mohyeldeen Mohammad, ein av bakmennene bak demonstrasjonen i Oslo sist veke, mannen som har truga med terror på norsk jord?

Ville dei ha sendt ein Behring Breivik som hadde skrive eit «velskrevet» manifest? Eller det mest opplagte spørsmålet for å avdekkja dobbeltmoralen: Kva om jenta hadde kome frå det kristne miljøet som no hevdar at Utøya-massakren er eit teikn frå Gud? Ville vedkommande ha fått taletid til å misjonere for unge skuleelevar i det som ifølgje Voldner er eksempel på eit «raust debattklima»?

Aisha Shezadis syn, ikkje berre på klesplagg, er etter kvart blitt kjent, først gjennom artikkelen «Du, jeg og niqab», som ho skreiv til antologien «Utilslørt. Muslimske RÅtekster». Ho har dei siste dagane også fått uttale seg om kva ho meiner om norsk deltaking i krig i Afghanistan (ho karakteriserer Taliban som «Guds løver»). Og ho meiner – som god salafist (fundamentalistisk rørsle i sunni-islam) – at muslimar ikkje bør krangle i allmenta, men stå fram med ei stemme. Venstre-politikar Abid Raja, ein av dei som har opponert mot dette synet, kallar ho «kuffar», vantru.

Aisha Shezadi høyrer til den prosenten ytterleggåande muslimar ein til dagen kan lese om på nettstaden islam.net. Det er desse som den siste veka har fått mediemerksemd på seg mellom anna for å sjikanere ei ung tidlegare muslimsk jente som er blitt valdteken.

Sjølv møtte eg Aisha Shezadi i debatt på Ukeslutt i fjor etter at eg hadde skrive ope brev til henne. Der skreiv eg mellom anna at eg ikkje ønskjer å stille spørsmål til henne før ho stiller spørsmål til meg, fordi eg opplever at ho snyltar på demokratiet og menneskerettane ved å ønskje rettar for seg sjølv (toleranse) som ho ikkje vil gi andre (ikkje-truande). Programleiaren spurte om ho ville vite noko om meg. Ho lurte som venta ikkje på noko.

«Det er fantastisk å snakke for folk som er lutter øre», sa Aisha Shezadi til Klassekampen sist veke om det å vere på skuleturné.

Noko anna enn lutter øyre har ho også synt at ho ikkje er interessert i.

Det er på sin plass her å legge inn et skjermbilde fra Twitter, datert 11.januar, der Ali Esbati i Manifist Analyse kommenterer min kommentar på rights.no ”Oss med fobier”.

At Esbati tillater seg å kalle oss rasistisk, skal han selv svare Gud for en dag. Det var heller ikke protest fra min side mot at unge leser en tekst. Det var turneringspakken i niqab i norske klasserom, der personen under niqaben åpenbart er en ekstremist, som var mitt anliggende.

Da har vi uansett nok en dokumentasjon på hvem som står på hvilken side: friheten eller ufrihetens side.