Terrorisme og ekstremisme

Islamistene og samhold

På facebookgruppen bak morgendagens demonstrasjon mot krigen i Afghanistan, maner Mohyeldeen Mohammad sine ”søstre og brødre” om å stå sammen og ikke la trusselvideoen mot statsministeren og Kronprinsen splitte dem. Det samme gjør kvinnen som sendes rundt i norske klasserom av den norske litterære eliten for å normalisere niqab, Aisha Shezadi Kausar. Tilfeldig? Neppe. Det er også neppe tilfeldig at Kausar ikke vil ta avstand til dem som på det groveste har trakassert Louiza Louhibi etter at hun stod frem som voldtektsoffer og konvertitt fra islam til kristendommen.

Hege Storhaug, HRS

Sakset fra facebookgruppa ”Demonstrasjon: norske soldater ut av Afghanistan” , skrevet av Mohyeldeen Mohammad.

”Adlyd Allah og Hans Sendebud! Og avstå krangel med hverandre, ellers mister dere motet, og deres styrke blir borte! Vis tålmodighet! Allah er med de tålmodige.” (Deretter kildereferanse, min merknad). Hvis noen forsøker å skape splid eller spre fitna (kaos, min merknad) og uenigheter her, vil administratorene av gruppen slette og blokkere vedkommende umiddelbart.”

Meldingen ble lagt ut rundt midnatt, og den etterfølges av en rekke oppmuntrende rop om Allahu akbar (Allah er større) fra andre som vil demonstrere utenfor Stortinget i morgen. Mohyeldeen Mohammad har markert seg som en av de mest tydelige islamistene i norsk offentlighet, og det er spekulert i norske medier om han og/eller Arfan Bhatti står bak trusselvideoen mot Stoltenberg, Støre og Kronprins Haakon.

Dette er interessant i lys av hovedoppslaget i Klassekampen i dag om niqabkledde Aisha Shezadi Kausar. Mohammad maner til samhold, og ikke å spre ”fitna” (kaos), før demonstrasjonen. Samhold er viktigere enn å ta avstand fra trusler om vold og drap, er læresetningen. I Klassekampen sier Kausar dette etter å ha bekreftet at hun er en av de aktive på facebookgruppen bak demonstrasjonen i morgen, en gruppe som har trakassert Louiza Louhibi på det groveste etter at hun stod frem med historien om overfallsvoldtekt og også fortalte at hun hadde konvertert bort fra islam:

Hun sier hun kjenner noen av arrangørene av morgendagens demonstrasjon via Facebook. De samme personene står bak grov hets av konvertitten Louiza Louhibi, etter at hun sto fram som voldtektsoffer.

Shezadi synes det er vanskelig å kritisere dem for det.

– Som kvinne forstår jeg godt at det kan være svært krenkende å bli utsatt for slikt, men de samme personene behandler meg med enorm ærbødighet og viste mye støtte og solidaritet da jeg ble dratt av min niqab.

SSamhold er viktigst – ikke verdimessige prinsipp. Hva kan vi lese ut av det? At Mohammad og Kausar vil stå side om side i kampen deres for en verdimessig omveltning an Norge.

Det er dette ikke den norske litterære eliten klarer å forstå. Det er også derfor Klassekampens reportasje med Kausar er kjemisk fri for et kritisk blikk på hennes uniform og hennes utsagn. Ikke ett kritisk spørsmål, men tvert om en form for skjønnmalingen av Kausar, som når journalist Åse Brandvold sier:

Bare øynene synes. De stråler det av.

Klassekampens oppslag er nok en bekreftelse på at ytterste venstre og islamistene har felles prosjekt som gjør at ytre venstre flanke er villig til å kaste basisverdier på båten, som kvinner og menns likestilling, i kampen mot USA, Israel og kapitalismen, en kamp de mener islamistene kan bli en nyttig partner. (For et par år siden ville jeg stilt spørsmål ved en slik påstand. Tiden har vist nok eksempler på at de som fremmet slike ”konspirative” påstander i overveiende grad har hatt rett. Unntak finnes dog alltid, jamfør at det var en kommunist i det franske parlamentet som kjørte frem forslaget om forbud mot ansiktstildekning, her intervjuet på rights.no

Dette med samhold, å stå sammen som et sterkt ummah, kan også være svaret på hvorfor Basim Ghaozlan, forstander i Det islamske forbundet, ikke klarer å ta avstand til Yusuf al-Qaradawi på noe vis, endog ikke når Qradawi tok til orde for at jødene må uslettes.