Islam

Islam vokser (også) grunnet konverteringer?

Andelen britiske konvertitter til islam passerte 100 000 personer nylig. I Frankrike skal rundt 70 000 innfødte ha konvertert, i Spania 50 000 personer. Majoriteten er kvinner. En studie viser at konvertitter er negative til egen kultur hva gjelder alkohol og drukkenskap, “mangel på moral og seksuell løssluppenhet”, og “uhemmet konsumering”. En annen typisk konverteringsgruppe er innsatte i fengsler, som ved å gå over til islam får bedre mat og soningsforhold. Og i Norge holder Islam Net konverteringskurs. Hvor mange som konverterer fra islam, vites ikke.

Hege Storhaug, HRS

Studien i Storbritannia er gjort av den interreligiøse gruppen Faith Matters og gjengitt i kommentar i Hudson Review ved Soeren Kern. Studien avdekker at nesten totredjedeler av britiske konvertitter er kvinner. Over 70 prosent av kvinnene har etnisk britisk bakgrunn og gjennomsnittsalderen da de konserterte var 27 år.

Kevin Brice fra Swansea University i Wales gjennomførte undersøkelsen for Faith Matters. På spørsmål om å identifisere negative aspekt ved britisk kultur, var svarene “alcohol and drunkenness, a ‘lack of morality and sexual permissiveness’ and ‘unrestrained consumerism’”.

Mer enn en av fire personer vedgikk at det er en “naturlig konflikt” mellom det å være en hengiven muslim og å leve i Storbritannia. Ni av ti sa at konverteringen hadde fått dem til å kle seg mer konservativt. Over halvparten brukte islamsk hodeplagg og fem present hadde brukt burka.

Samtidig sier britiske justismyndigheter at en økende andel av innsatte i fengsler konverterer til islam. Eksempelvis er en tredjedel av innsatte ved et av Storbritannias mest belastede ungdomsfengsel muslimer, og mange konverterer til islam. Av totalt 686 unge i fengslet Feltham Young Offenders’ Institution er 229 muslimer. Det er således så mange på fredagsbønnen at to lokaler må tas i bruk. De fleste ikke-muslimer blir derfor låst inne: de ansatte bindes opp som vakter på fredagsbønnen, som er i lunsjtiden. Som en konsekvens tiltrekkes mange desillusjonerte unge islam grunnet utsikter til å få bedre mat og bedre soningsforhold, heter det.

En av de mest prominente britiske konvertittene er for øvrig Lauren Booth, svigerinnen til Tony Blair, som konverterte etter et opphold Iran (!) som skal ga gitt henne ”et skudd med spirituell morfin” (det er lov å trekke på smilebåndet, eventuelt riste på hodet).

France 3 rapporterer at rundt 70 000 franskmenn har konvertert til islam. Som i Storbritannia er de fleste kvinner, som blant annet sier de er misfornøyde med materialismen i det franske samfunnet.

Konverteringer er også utbredt Østerrike, Danmark, Finland, Holland, Ungaren, Irland, Luxembourg, Norge (og her og her), Polen, Portugal og Spania.

I Italia har parlamentsmedlemmet Alfredo Maiolese nylig konvertert og bruker tiden sin på å prøve å rette opp et negativt bilde i vesten av islam. I Sverige er det nå minst 5 000 konvertitter. Jeg mener at tallet for Norge er et sted mellom 1 – 2 000 personer.

Bare i de siste få årene har minst 20 000 tyskere konvertert til islam, ifølge RTL television. Noen av dem er som før omtalt på rights.no delaktig i terror. Som to tyske konvertitter som ble funnet skyldig i å planlegge hva dommeren karakteriserte som et “monstrøst blodbad” mot amerikanske mål I Tyskland. Innenriksminister Wolfgang Schaeuble sietres slik:

«This trend has taken on a very threatening quality toward our security, and while not every convert is a potential terrorist, we are facing a sort of homegrown terrorism that has sprouted in our own backyard.»

Da jeg møtte niqabkledde unge studenter på Høyskolen i fjor, ble jeg fortalt at de fleste av dem er konvertitter. De ”tar den helt ut”. Det samme fenomenet ses i andre europeiske land. De tar en absoluttistisk tilnærming, noe som gjør at de lettere ledes inn i ekstremisme. Som belgiske Muriel Degauque, som i November 2005 gjennomførte et selvmordsangrep mot amerikanske styrker I Irak. Hun konverterte grunnet ekteskap med en muslim.

I Sveits gikk lederen av Swiss Migration Office, Alard du Bois-Reymond, ut med advarsel om at unge konvertitter er en potensiell nasjonal sikkerhetsrisiko. Denne politisk ukorrekte observasjonen kostet han jobben. Du Bois-Reymond sa til den tyske avisa NZZ am Sonntag at sveitsiske konvertitter ønsker “et radikalt annerledes samfunn”, og er “resistente mot dialog”. Han beskrev Central Islamic Council, som ledes av konvertitter, som “den mest radikale gruppen i Sveits”.

I Sveits sa folket nei til minareter i 2009 Mannen som ledet kampanjen for et forbud, Daniel Streich, tidligere medlem av Sveits Folkeparti, konverterte til islam, og har likegodt startet en ny kampanje: han vil ha flere moskeer i Sveits.

I Spania har minst 50,000 innfødte spanjoler konvertert til islam de seneste årene, igjen mange kvinner. Webislam.net, som promoterer islam i Spania, publiserte nylig en artikkel som oppmuntrer spanske kvinner til å gifte seg med muslimske men. Begrunnelsen er denne: ”Multikulturalismen er en belønnende erfaring for alle involverte.”