Religiøse og politiske symboler

Ingen flere skoleforedrag

Før jul besøkte Aisha Shezadi Kausar til videregående skoler med sitt ”frihetsbudskap” ikledd niqab, henholdsvis Langhaugen videregående skole og Sandvika videregående skole. Ifølge Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening, NFF, har ingen andre skoler satt Kausar opp på timeplanen.

Hege Storhaug, HRS

På skriftlig henvendelse fra HRS om hvor Kausar har holdt foredrag og eventuelt hvilke andre skoler hun skal opptre på, svarer NFF ved Hege Langballe Andersen dette:

Aisha har vært på Langhaugen vgs og på Sandvika vgs. Det er ikke avtalt flere besøk foreløpig.

NFF tilbyr inntil 20 gratis forfatterbesøk i forbindelse med Rein tekst-aksjonen til Foreningen !les, og de 20 besøkene fordeles på de seks sakprosaforfatterne som deltar i Rein tekst-antologien.

Jeg vil anta at mange skoler i dag vil vegre seg for å engasjere Kausar etter den brede medieoppmerksomheten den unge kvinne fra Bærum har fått. NFF og Foreningen !les vil tross press ikke legge ned tilbudet, men skulle Kausar få nye skoleoppdrag, kan vi i det minste slå oss til ro med at det er stor sannsynlighet for at elvene da vet at kvinnen i niqab både støtter Taliban, er antidemokratisk på sin hals og tilber sharia som menneskehetens forløser, og naturlig nok derfor også er aktiv i Islam Net. Det kan faktisk føre til en fruktbar debatt.