Politikk

Den litterære elitens knefall?

Jeg velger fortsatt å tro at vår litterære elite ikke har gjort knefall for islamisme etter at Foreningen !les og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening, nå sponser den niqabkledde Aisha Shazadi Kausar på turné i norske klasserom for å promotere sin ”frihetskamp”. Jeg velger å tro at de vet ikke bedre, at de ikke forstår at et aktivt valg om å ikle seg niqab er islamismens budskap. Den samme Kausar er aktiv på en ekstrem facebookside som gir full støtte til blant annet drap og terrorister.

Hege Storhaug, HRS

20.januar skal det demonstreres foran Stortinget mot krigen i Afghanistan. Som NRK har rapportert har arrangøren opprettet en facebookside for å rekruttere demonstranter. Den ideologiske grunnplanken til gruppen er ikke til å misforstå. Den er islamistisk, også i voldelig forstand.

En aktiv debattant på facebooksiden er samme Aisha Shazadi Kausar, som nå turnerer rundt i klasserom med sitt formørkende ideologiske budskap. Med økonomisk støtte fra den litterære eliten.

Som en tipser skriver til oss:

Jeg vet ikke hvilke friheter og verdier denne muslimske jenta er tilhenger av, men hvis det er den Aisha Shazadi Kausar som er medlem i en Facebook-gruppe som skal holde demo foran Stortinget 20. januar, er jeg i tvil om hun har de rette verdier for det oppdraget hun har fått av de litterære? Dersom det er samme person bak navnet på Facebook og den turnerende jenta, må jeg si jeg også setter spørsmålstegn ved de litteræres valg av kandidat? For jeg oppfatter salafisme og islamisme på denne gruppen på Facebook, da en del av medlemmene mener at alle nordmenn er skyldige i massakre av uskyldige i Afghanistan, jubler når Nato-soldater blir drept, hyller terrorister, at nordmenn er skitne, vantro svinespisere, og at alle amerikanerne burde drepes. (Ref til artikkel på nrk.no.)

Facebook-gruppa heter: “Demonstrasjon: norske soldater ut av Afganistan”.

Jeg sjekket, og jeg fant. Det må være samme unge kvinne, da hun på sin facebookprofil reklamerer for boken Råtekst, boken som ligger til grunn for at hun sendes rundt i klasserom.

HRS har gjort Foreningen !les oppmerksom på forholdet, og vi har etterspurt om de vil revurdere sponsingen av Kausars turne. Samme informasjon sendes Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening.

At en hatgruppe som dette i det hele tatt får tillatelse til å demonstrere – dertil foran Stortinget – bør få etterspill. Ironisk nok publiserte ytterliggående på venstresiden en rapport om høyreekstremisme og hatgrupper mot muslimer i dag. Vepsens 26 siders klipp og lim-konspirasjoner, der HRS kobles til hat med mer, får et litt underlig lys over seg da den tillyste demonstrasjonen utvilsomt vitner om hvor hatet særlig har gode kår, hos de ekstreme innen islams rekker, som vi altså har tillatt oss å advare mot. Vepsen må gå ut og advare mot denne demonstrasjonen samtidig som deres lite innsiktsfulle eller etterrettelige rapport offentliggjøres:

I går ble det klart at en gruppe ekstremistiske muslimer skal arrangere en demonstrasjon mot krigen i Afghanistan fredag den 20. januar. De sier f.eks. at kjønnene ikke kan stå sammen og demonstrere. En gruppe «vaktbrødre» skal sørge for at det ikke blir noen kjønnsblanding under demonstrasjonen. Facebook-gruppa som har invitert til demonstrasjon er preget av sterkt hatefulle ytringer, spesielt mot to muslimer som har våget å protestere mot måten det hele er lagt opp på. Les mer her. Vepsen oppfordrer nå alle til å møte opp og vise sin avsky til denne gruppa ved å vende dem ryggen.

Her er intervjuet med Vepsen hos Fri tanke der denne advarselen er å lese til høyre for intervjuteksten.