Vold og overgrep

2011: 425 kvinner på voldtektsmottaket i Oslo

I fjor ble det anmeldt 55 overfallsvoldtekter i Oslo. Kun åtte antatte gjerningsmenn er tatt og identifisert. Alle antatte gjerningsmenn har ikke-etnisk norsk bakgrunn. Da fjoråret ebbet ut var 21 av de 55 anmeldte sakene i Oslo avgjort: i to saker forelå det tiltale, 18 saker var henlagt, én sak var sendt et annet politidistrikt, mens resten av sakene fremdeles var under etterforskning. Voldtektsmottaket i Oslo fikk inn mer enn en kvinne per dag.

Hege Storhaug, HRS

I resten av Norge var det frem til 13.november i fjor anmeldt 63 voldtekter. Kun to gjerningsmenn var tatt da politiet summerte opp statusen ved utløpet av fjoråret, melder VG.

425 kvinner oppsøkte voldtektsmottaket i Oslo i fjor (tallet kan bli justert). Om dette er en økning, sies det ikke noe om.