Politikk

Utvikler Norge parallelle rettssystem?

Oslo FrP arrangerer debatt i morgen. Temaet er: Islamsk praksis vs. norsk lov, med særlig fokus på kvinners rettigheter.

Fra invitasjonen:

”Fra ulike hold er det de siste årene rapportert om tilfeller der norsk lov settes til side for islamsk lov (sharia) på privatrettens område. Den samme utviklingen ser man i andre europeiske land. Hva er situasjonen og hva kan eventuelt gjøres for å sikre alle borgeres grunnleggende menneskerettigheter og at nasjonalstatens lovverk respekteres?”

I panelet: Basim Gozlan (Moskéforstander i Oslo), Ane Stø (repr.for Kvinnegruppen Ottar), Hege Storhaug (informasjonssjef Human Rights Service (HRS), Carl I. Hagen (medlem i FrP).

Kun for medlemmer av FrP.