Religiøse og politiske symboler

Tildeles statsborgerskap med maske

I Canada må man avlegge ed for å oppnå statsborgerskap. Det kan man gjøre med full ansiktsmaskering. Dog hvis maskeringen kobles til religion. Et forslag om å åpne ansiktene – under statsborgskapsseremoni – skaper strid.

Hege Storhaug, HRS

Jeg har med egne øyner sett hvordan kvinner i burka og niqab behandles i immigrasjonskontrollen på Islamabad International Airport. De tas ikke på med silkehansker. Det er altså ingen forhandlinger om ansiktet skal vises frem eller ei. Overfor mannlig eller kvinnelig kontrollør. Det spiller heller ingen rolle. Og jeg har aldri opplevd at kvinnene protesterer. De kjenner reglene og makta rår. I vesten dog, forsvinner den kritiske fornuften rett ut bakdøra i møte med disse påståtte religiøse plaggene/uniformene. Siste eksempel er fra Canada, der det tydeligvis har vært tillatt å møte frem ”id-løs” til statsborgerseremoni. Det er knapt til å fatte.

Nå har canadiske myndigheter fattet vedtak om at ansiktene skal åpnes. Ifølge NTB, forventes det at vedtaket vil skape konflikt. Hvilke argument mot vedtaket som kan ha en dose logikk og fornuft, er meg en gåte.

Vedtaket vil trolig vekke reaksjoner blant deler av Canadas muslimske befolkning, men immigrasjonsminister Jason Kenney forsvarer forbudet.– Det må være et krav at alle som avlegger ed for å bli kanadiske statsborgere viser ansiktet sitt under edsavleggelsen, sier Kenney.Han sier han har mottatt klager fra mange involverte over at det er kvinner som skjuler ansiktet sitt bak niqab eller burka når de avlegger eden for å bli kanadiske statsborgere.– Edsavleggelsen er en viktig offentlig handling. Det er en offentlig erklæring av at du slutter deg til den kanadiske familie, og det må skje fritt og åpent, understreker han.

I Norge er det frivillig å møte frem til statsborgerseremoni. Er det derfor ikke temaet har vært på vår dagsorden – fordi kvinner i niqab og burka er meldt ut av fellesskapet og dermed ikke møter frem til seremonien?