Statistikk

Ny innvandringstopp

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 2011 blir det året i norsk historie med høyest befolkningsvekst. Prosentvis må vi tilbake til 1920-tallet for å finne høyere vekst. I tall regner SSB med en økning på 64.700 personer, tilsvarende 1,4 prosent av samlet befolkning. På 70-tallet stod fødsler for 70 prosent av befolkningsveksten. I dag skyldes 70 prosent av veksten innvandring. Oslo får over 15 000 nye personer i 2011.

Hege Storhaug, HRS

NTB melder i dag at ”hvis anslagene fra SSB viser seg å være riktige, vil også nettoinnvandringen (etter at utvandringen er trukket fra) være den høyeste noensinne. Hele 45.700 personer vil ha innvandret til Norge i 2011, noe som er 3.400 høyere enn i 2010.

Det er i de sentrale områdene og storbyene at befolkningsveksten er størst. Hele 40 prosent av veksten vil finne sted i Oslo og Akershus, og i hovedstaden alene vil det beregnede folketallet ha økt med 15.600 personer innen utgangen av året.”