Forskjellsbehandling og diskriminering

Ikke fengsel fordi de ikke er vant til alkohol

Fire unge muslimske kvinner med somalisk opphav gikk umotivert til fysisk angrep på en ung britisk kvinne på gaten. Overfallet er grovt, og kvinnene ga seg ikke før politiet kommer til åstedet, det vil si en av dem klarte å sparke den britiske kvinnen som lå forsvarsløs på bakken, en siste gang til i hodet foran øynene på politiet. Men fengselsstraff mente dommeren var å gå for langt. Fordi de som muslimer ikke er vant med å drikke alkohol. Offeret kan ikke se noe annet motiv bak overfallet enn rasisme.

Hege Storhaug, HRS

“White bitch” og “white slag” var skjellsordene de tre britisksomaliske søstrene og en kusine av dem brukte da de gikk løs på Rhea Page i Leicster sentrum i juni i fjor. Den 22 år gamle sosialarbeideren ble ikke bare hardt fysisk skadet, men også mental, og klarer i dag ikke å jobbe og er fremdeles under behandling for blant annet panikkangst. Overfallet må således karakteriseres som svært brutalt, og i tillegg motivløst, i den forstand at Page hadde ikke provosert de fire kvinnene på noen annen måte enn at hun er etnisk brite, sier Page selv. Videoopptak av hendelsen tyder på at Page har rett i sin antakelse.

Kvinnene og forsvarerne argumenterte med at de ikke kunne straffes fordi de var ute av kontroll da overfallet skjedde: Som muslimer er de ikke vant med å drikke da dette er forbudt i henhold til islam, og de var således fulle. Dommeren aksepterte argumentet, og alle de fire kvinnene fikk kun betingede straffer.

Page var sammen med kjæresten sin som gjorde sitt beste for å stoppe de voldelige kvinnene. Når man ser på videoopptaket er det ikke vanskelig å være enig med Page når hun sier: Jeg trodde de skulle drepe meg. Uten kjæresten til stede, var det kanskje det som hadde blitt resultatet.

Dommeren aksepterte ikke påstand om at det var Page sin kjæreste som hadde utløst det hele med rasistiske bemerkninger. Men dommeren mente kvinnene hadde grunn til å mene at kjæresten hadde vært urimelig tøff fysisk i sitt forsvar for Page.

Hva ville dommen blitt hvis fire hvite briter gikk løs på en person av afrikansk herkomst fordi han/hun var afrikansk? ”Frikjent” hvis de ikke var vant med å drikke? Det tviler jeg på. Det gjør også Page og kjæresten hennes. Og det gjør nok briter flest også.

Snakker om et rettsapparat som gir næring til English Defence League.

Det er verdt å se på videoen som ble lagt frem som bevismaterial i rettssaken. Rystende.

Girl gang who kicked woman in the head while yelling ‘kill the white slag’ freed after judge hears ‘they weren’t used to drinking because they’re Muslims’