Politikk

Elendig politikk

Journalist i Aften, Andreas Slettholm, liker ikke at Human Rights Service (HRS) er blitt tildelt midler fra Oslo kommune i budsjettforliket 2012. Slettholm peker på et viktig poeng, men retter kritikken feil vei.

Publisert i Aftenposten Aften 6.12, ikke på nett

Rita Karlsen, HRS

Slettholm skriver (Aften 01.12.11): ”Uavhengige, ideelle organisasjoner bør være nettopp det: Mest mulig uavhengige og med færrest mulig bindinger. Støtten skal ikke være basert på hvem som til enhver tid sitter ved makten, men må tildeles etter klare kriterier.”

HRS er helt enig, noe Slettholm tydeligvis selv vet, ettersom han henviser til en artikkel på nettsiden vår, med tittelen ”Å se rødt”. Derfor vet også Slettholm at FrPs Carl I. Hagen sin vri er et svar på tiltale på elendig politikk fra SVs Audun Lysbakken.

Statsråd Lysbakken har nemlig fjernet over halvparten av vårt budsjett for statsbudsjettet 2012, uten et saklig grunnlag. For å få dette til måtte derfor statsråden endre selve tilskuddsordningen, nettopp fra å være mest mulig uavhengig og med færrest mulig bindinger til å bli en ordning han selv er enehersker over.

Ordningen er nå ikke søknadsbasert, det er ikke klageadgang og det er den sittende statsråd på feltet som bestemmer hvem som skal tildeles hvor mye midler. Borte er kontrollfunksjoner som halvårsrapportering og halvårsbudsjettering. De ”klare kriteriene” er dermed de som den sittende statsråd finner tilfredsstillende. Det kalles politikk. Dertil elendig politikk.

Lysbakken finner sikkert ordningen tilfredsstillende så lenge han selv bestemmer. Men den skaper presedens og jeg vil anta at det er mange, både han selv, såkalte uavhengige, ideelle organisasjoner og andre, som vil reagere skarpt når en statsråd med andre prioriteringer inntar sjefsstolen.