Ytringsfrihet

Ytringsfrihet: Kan vi lære noe av USA?

En rekke land i Europa har innført såkalte ”hate speech-lover” som legger lokk på det frie ordet. USA har ingen slik lov, som skyldes ”First Amendment”, ”Det første forfatningstillegget” fra 1791. Trykkefrihedsselskabet arrangerte seminar i helgen om ytringsfrihetens kår i USA og Europa generelt, og med et særlig blikk på situasjonen i England og Tyskland.

Presentasjon av talerne, fra Trykkefrihedsselskabets invitasjon:

Ann Snyder – juridisk doktor fra Harvard Law School, derefter praktiserende advokat og nu tilknyttet The Legal Project under tænketanken Middle East Forum i Philadelphia, USA.
Douglas Murray – prominent, konservativ britisk forfatter og kommentator. Fra 2007 til 2011 direktør for tænketanken Centre for Social Cohesion og nu vicedirektør for tænketanken The Henry Jackson Society.

Morten Messerschmidt – cand. jur fra Københavns Universitet, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og siden 2009 medlem af Europaparlamentet.

Du kan følge innledernes taler på fotovideo hos Snaphanen.dk