Terrorisme og ekstremisme

Voktet Kongen, drept i Somalia

En norsksomalisk soldat i Garden – med eksemplarisk skussmål – endte opp i Al-Shabab i Somalia og ble drept nå i mars. Dette kommer frem i en upublisert rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). 27-åringen kom til Norge ti år gammel, og var en åpen og godt likt person, velintegrert blant norske venner. Forandringen kom for to år siden etter møte med islamister. Da kom lang kjortel på og han anla skjegg. Omgivelsene sier de ikke kjente til mannens sympatier med Al-Shabab.

Hege Storhaug, HRS

Ved første øyekast kan det synes som om det mest spesielle og tankevekkende med denne saken er at en ung mann som omgivelsene omtaler som velintegrert og aktivt deltakende i det norske samfunnet, ender opp i terroristorganisasjonen Al-Shabab. Den neste tanken er dog at det er jo dette som er mønsteret i Vesten: de velintegrerte som ender som terrorister. I denne saken var det i det minste et klart ytre tegn på at noe gikk galt ideologisk, da 27-åringen fra å ha kledd seg ordinært, endret klesstil radikalt etter møte med Tablighi-miljø. Og anla skjegg. Deretter dro han til Somalia. Omgivelsene må altså ha forstått at han tok et nytt ideologisk valg. Det er nettopp en slik ytre forvandling som kan hjelpe norsk sikkerhetstjeneste til å identifisere potensielle terrorister.

PST bekrefter overfor VG Nett at den tidligere soldaten i Hans Majestet Kongens Garde ble drept i kamper i mars i år.- PST kjenner til at vedkommende tidligere i år ble drept i kamper i Somalia. Det er grunn til å undre seg over at en tilsynelatende velintegrert norsk borger reiser til Somalia for å slutte seg til en terrororganisasjon, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).27-åringen er den første kjente norske statsborgeren som har blitt drept i kamp for en terrororganisasjon. Han mistet livet i mars i år, angivelig i et slag med somaliske regjeringsstyrker.I 2005 og 2006 avtjente han verneplikten i Hans Majestet Kongens Garde.

Familien sier de ikke visste noe om mannens ideologiske sympatier.