Terrorisme og ekstremisme

Skandinavisk al-Shabaab-nettverk

Gettoen Rinkeby i Stockholm anses som et knutepunkt for skandinaviske sympatisører med somaliske al-Shabaab. Ifølge terrorekspert går det også et ”operasjonelt belte fra København, via Malmø, Gøteborg og til Oslo”. Unge, både menn og kvinner av somalisk opphav, som lar seg rekruttere, finner veien inn i ekstremisme via internett.

Hege Storhaug, HRS

Al-Shabaab skal ha forgreininger over hele Skandinavia nå, sier Somaliaeksperten Stig Jarle Hansen ved Forsvarets Forskningsinstitutt, til VG.

Fra den svenske forstaden Rinkeby styres et somalisk terrornettverk med bånd til Norge.

Ofte starter det på internett. Nysgjerrige unge menn, for det er flest menn, lar seg påvirke av hatefull propaganda og filmklipp med kuler og krutt. Men også kvinner lar seg lokke inn i ekstremismens favntak.- Skandinavisk-somaliske Shabaab-medlemmer legger vekt på nettet for å rekruttere, sier Stig Jarle Hansen, en av verdens mest fremtredende Somalia-eksperter.I en kommende rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som VG Nett har fått tilgang til, går det frem at en norsk-somalisk mann ble drept i Somalia vinteren 2011. Han skal ha blitt radikalisert av Shabaab-islamister med forgreininger i hele Skandinavia.- Gruppen har et lokalt fokus, men en global retorikk og et økt fokus på utlandet, sier forskeren.

Tidligere i år ble en norsksomalier drept under kamper for Al-Shabaab i Somalia. Han skal være den første norske statsborgeren som er drept etter å ha vervet seg for terrororganisasjonen og han skal ha hatt kontakt med likesinnende i Skandinavia før han dro til Afrikas horn. Sentralt i nettverket er Rinkeby, ”Lille Mogadishu”, i Stockholm. Fra svensk hold anslås det at 15 – 20 personer med somalisk bakgrunn er i Somalia og kjemper Al-Shabaabs sak. Flere svensksomaliere skal ha blitt drept i kamper i Somalia. Også et ukjent antall norsksomaliere antas å befinne seg i Somalia i kamp for Al-Shabaab.

Men ingen i nettverket, som etter det VG Nett erfarer fortsetter å rekruttere, har noensinne blitt domfelt. To svensk-somaliere ble stilt for retten, men frikjent fordi domstolen ikke mente det var dokumentert at Shabaab var terrorister.Ikke overrasketMagnus Ranstorp ved Forsvarshøyskolen i Sverige er ikke overrasket over at somaliere blir rekruttert til terror på tvers av skandinaviske landegrenser.Fra Sverige har det vært 15-20 individer som har reist for å kjempe hellig krig i Somalia.- Det er en naturlig kobling til Oslo gjennom det somaliske miljøet i Gøteborg. Operasjonelt går det et belte fra København, via Malmø, Gøteborg og til Oslo, sier den svenske terror-eksperten.Det samme miljøet er knyttet til Rinkeby i Stockholm, mener Ranstorp.- Jeg vet at det er forbindelser gjennom visse internettsider og at det foregår studiesirkler i Gøteborg, sier Ranstorp, som også tror at flere mellomledere i den al-Qaida-tilknyttede organisasjonen befinner seg i Skandinavia.