Integrering og integreringspolitikk

Sammenhengskraft

Knapt ett ord sammenfatter bedre hva som er innvandringens største utfordring. For å ta en Martin Kolberg: sammenhengskraft, sammenhengskraft, sammenhengskraft. En sterk nasjon, er en nasjon med nettopp en sterk sammenhengskraft som skaper et bredt folkelig fellesskap. Et slikt fellesskap vil ikke bare ha et sett felles verdier man hegner om. Fellesskapet vil også være økonomisk avgjørende: en befolkning med sterk sammenhengskraft vil støtte oppunder velferdsstaten. At Ap nå nedsetter arbeidsgrupper som blant annet skal meisle ut en ny politikk å gå til valg på i 2013, der en av gruppene har fått arbeidstittelen ”sammenhengskraft”, er en HRS-innertier. Og satsningen er en kopi av det danske fokuset forrige tiår.

Hege Storhaug, HRS

Jeg smilte godt da jeg leste dagbladet.no i dag. Smilet var gledesbetont, kombinert med et déjà vu: Jonas Gahr Støre skal lede arbeidsgruppen som skal sette ord på verdigrunnlaget Ap skal gå til valg på i 2013, heter det, og arbeidsgruppa skal jobbe under fanen ”sammenhengskraft”. Jeg heiv meg rundt og søkte på rights.no: 47 artikler inneholder begrepet ”sammenhengskraft”. At Ap har hatt en voldsom oppvåkning rundt innvandringens konsekvenser, både økonomisk (Brockmannutvalget) og kampen om verdiene, er det ingen som helst tvil om. Jeg får en fornemmelse av at partiet arbeider i ånden til Inger Hagerup, som i diktet ”Vær utålmodig menneske”, blant annet skriver: ”Det haster, det haster. Det kan gå galt igjen. Hva er det vi vil?” Det siste spørsmålet, har utvilsomt Ap selv besvart: Ap vil ha en befolkning i fremtiden med et fellesskap basert på et sett felles verdier for å sikre sammenhengskraften. Og det haster – definitivt. Tegnene i tiden er mange: Segregeringen i storbyene, sterkest eksemplifisert med Oslo, der Groruddalen og Søndre Nordstrand får et norsk mindretall rundt 2015, det samme skjer for Oslo som sådan midt på 2020-tallet – hvis innvandringens tempo fortsetter som i dag. Betydelige ikke-vestlige grupper bidrar mindre enn de mottar fra velferdsstaten, sterkest eksemplifisert med somaliske, irakiske, afghanske og pakistanske kvinners mangel på arbeidsdeltakelse. Verdimessig eksemplifisert med den pågående islamiseringen av studenter, sist synliggjort ved Høyskolen i Oslo

HRS har de siste årene intensivert nettopp fokuset på verdier og økonomi/velferdsstaten. Det er her det politiske slaget om Norges fremtid kommer til å stå de kommende årene. Ap-toget har rullet fra perrongen. FrP kunne vært et hestehode foran (ute av fokus), mens de andre partiene er i startgropa?

Jeg vil påstå at Ap kopierer dansk høyreside med sitt nå sterkt uttalte fokus, først og fremst danske Venstre. Og jeg vil påstå at den danske boken som best forklarer sammenhengskraftens betydning er Ralf Pittelkows Forsvar for nationalstaten (2004). Det er bare å begynne å pugge den?