Politikk

En verden snudd på hodet

Islam Net har lagt ut video fra møtet 8.november om ”Human Rights in Islam. Just or unjust?” Det vil si de har lagt ut en snutt fra de siste minuttene der Fahad Qureshi kobler Anders Behring Brevik til HRS generelt, og meg spesielt. Her ropes det Allahu abkar, og Lars Gule henger seg med på galeien.

Hege Storhaug, HRS

Hendelsen på Høyskolen i Oslo tidligere denne måneden har jeg omtalt tidligere, her og her. Når Islam Net nå publiserer en snutt fra møtet, har de valgt ut de siste minuttene av en over tre timers seanse, med denne vinkelen på nettsiden sin: ”Hvorfor Human Rights Services statsstøtte ble redusert 50 % etter terroren 22/7?”

Om ungdommen er påvirket av media og venstresidens misbruk av 22/7, vites ikke. De er dog tydeligvis ikke i tvil: uten HRS og likesinnede, aldri en Behring Breivik. Dette er et tankespinn som ikke er blitt svekket etter de første tiltalebenkene ble plassert ut i norsk media dagene etter 22/7. Tvert om synes det som om denne ”sannheten” er forsterket i månedene som har gått, igjen med usedvanlig god drahjelp fra media. Slik fyrer media, intellektuelle og politikere oppunder et hat hos unge islamister som er en ytterligere katalysator på veien ut i det ekstreme. Normal samfunnskritikk og analyse av kritikkverdige forhold ekstremiseres. De unge roper ut om hat – mot dem, mot muslimer, inkludert muslimske barn. Fra HRS, fra meg. Ropene kan med rette kalles hatefulle ytringer. Det er klart et intenst forsøk på karaktermord (som man kan leve med, tross den groteske handlingen på Utøya som ligger til grunn for ytringene), som igjen selvsagt medfører en svekket sikkerhetssituasjon (litt verre å leve med). Det som er spesielt ironisk er at dette er de samme unge som mener det er rettferd i å kappe hender, rettferd i å avlive mennesker, dertil uten domstol. Som mener seg høyt hevet over alle andre som ikke har gitt seg over til Allah. Det er vi andre som visstnok er belemret med dette såkalte hatet. De fremfører kun det gudegitte budskapet.

I psykologien mener jeg dette kalles projisering. Folkelig sagt: på seg selv kjenner man andre.

Islam Net lever definitivt i sin egen boble, der virkeligheten dekonstrueres og fiendebilder konstrueres. Det finnes EN SANNHET, og den besitter de. Alle andre som avviker fra deres verdensbilde, har knapt fortjent livets rett. Det er det nedslående inntrykket.