Islam

En sjokkerende normaltilstand (1)

Han vil ha avkapping av hender for tyveri. Han taler for flerkoneri. Han mener muslimer er den beste nasjonen Gud har skapt. Han trekker rasismekortet i ett kjør, islamofobikortet og Breivikkortet. Salen veksler mellom taushet, latter og applaus. Den kritiske fornuften og ugjendrivelige fakta er som blåst for alle vinder. Ungdommen vår, hva skjer med ungdommen –- vår fremtid?

Hege Storhaug, HRS

Jeg er tilbake fra Tromsø og debatt i regi av moskeen Alnor med ”stjernetrekkplasteret”, den egyptiske shariaeksperten Fadel Soliman. Følelsesmessig kjenner jeg meg ganske gjennombanket. Ikke fordi jeg opplevde at han ”seiret” over meg i debatten, tvert om. Jeg er følelsesmessig dypt berørt over to forhold: salen var dominert av unge mennesker, og media var til stede. Media rapporterte ikke ett ord om hvilke verdier Soliman forfekter. Videre reagerte verken unge eller mer voksne publikummere med motforestillinger til Solimans budskap.

Er reinhårig islamisme blitt en normaltilstand?

Det hører med til dette bildet at samme kveld som jeg debatterte med Soliman (i går), hadde han også holdt foredrag på Universitetet i Tromsø, i regi av FN-studentene (!) i samarbeid med moskeen Alnor, tidligere grundig avslørt for bånd til ekstremisme internasjonalt og der det sågar er avslørt at ektemannen til dagens leder av Alnor-senteret har bedrevet terrortrening på Filippinene.

Alnors historikk og aktiviteter teller ikke – skal man tolke Universitetet i Tromsø, som tvert om hvitvasker dem ved å stille universitetsscenen til deres disposisjon.

Førstkommende mandag er det Høyskolen i Oslo som slipper Soliman til på scenen, i regi av Alnors samarbeidspartner, de åpne islamistene i Islam Net.

Jeg undres: hvilke ideologiske krav stilles fra universitetsledelser i landet vårt til eksterne foredragsholdere? Finnes det noen regler – skrevne eller uskrevne? Setter ledelsene seg inn i hvilket budskap som kommer til å bli fremført for ungdommen? Vitner vi en kriminell naivitet, eller er det slik at de ansvarlige ved offentlige læresteder snur ryggen til med et skuldertrekk? Man orker ikke å gripe fatt i mørket, eller man tror dette er en kortvarig influensa?

Jeg undres også: hvem betaler for Solimans reise, opphold, honorar (?) og nesten ukelange opphold?

Burde dette var en sak for media å gå etter i sømmene?

Svaret på det siste er selvsagt et ja.

Det hører med til bakteppet at debatten i Kulturhuset i Tromsø i går kveld var et samarbeid mellom Alnor og FN-sambandet