Religiøse og politiske symboler

De fleste bruker slør, men hvorfor?

Majoriteten av muslimske kvinner i Nederland bruker slør, viser en ny undersøkelse. Av kvinner i alderen 15 – 35 år bruker 60 prosent slør. Undersøkelsen sier ingenting om frivillighetsaspekt.

Hege Storhaug, HRS

Undersøkelsen omfatter 1 500 kvinner, utført av analysebyrået Motivaction. Ifølge Motivaction bruker 80 000 muslimske nederlandske kvinner slør, mens 40 000 muslimske kvinner ikke gjør det. Motivet bak undersøkelsen skal være å avlive nederlenderes påståtte fordommer mot sløret. Det slås fast fra et moteblad for slørbrukere, som bestilte undersøkelsen, at undersøkelsen viser at de fleste bruker slør av fri vilje.

Motivaction did the research as part of the launch of Hoofdboek, a glossy magazine for headscarf-wearers. The makers say the research is «designed to illustrate that many contemporary Dutch prejudices against the Islamic headscarf are unfounded».

However, the belief that most Muslim women conceal their hair appears to be true. According to Motivaction, around 80,000 Dutch Muslim women wear the headscarf and just 40,000 do not. Among thos aged 15 to 35, about 60 percent wear the headscarf.

The survey indicates that, in 47 percent of the families where the mother wears the headscarf, all the daughters follow her lead and also wear the scarf. On average girls are 19 when they first cover up their hair.

Hoofdboek says one of the strongest preconceptions is the idea that the headscarf is the result of oppression. «Most wearers of Islamic headscarves do so of their own free will.»

Da kan det nok slås fast fra dette holdet at vi ble ikke klokere av denne undersøkelsen hva gjelder den frie vilje eller motivasjon for å dekke håret.