Ufrivillige ekteskap

Tvangsekteskap: Ny oppsiktsvekkende tiltale

En mor og bror er tiltalt for å ha truet familiens datter på 16 år til å gifte seg med en mann i Irak. Motivet var å skaffe irakeren opphold i Norge. En imam som deltok i en form for forlovelsesseremoni på en adresse på Nedre Romerike er ikke tiltalt i saken, men det er ekteparet som stilte boligen sin til disposisjon. Det var jenta selv som varslet politiet om det forestående ekteskapet. En erfaren politiinspektør sier at myndighetene er bakpå i bekjempelsen av tvangsekteskap og at mørketallene er høye.

Hege Storhaug, HRS

En vårdag i 2009 skal jenta, som opprinnelig er fra Irak, ha blitt tvunget til å delta i forlovelsesseremoni av storebroren og moren. Hun skal videre ha blitt truet med utstøtelse fra familien og med å bli dumpet i Irak hvis hun ikke ville la seg giftes bort. Da truslene ikke fikk jenta til å bøye nakken, truet moren og broren med å ta sine egne liv. Etter forlovelsesseremonien søkte jenta selv hjelp hos politiet.

Jentas far er ikke tiltalt i saken.

– Jenta gikk til slutt med på forslaget og sa seg villig til å forlove seg. Senere angret hun og sa at hun ikke ville gjennomføre det. Dette førte til nye trusler, sier politiadvokat Jon Aga i Romerike politidistrikt.

Den utpekte ektemannen skal ha vært i Norge, men skal nå ha returnert til Irak.

Ifølge Romerike Blad, skal imamen ha avbrutt forlovelsesseremonien ettersom jentas far ikke aksepterte at jenta skulle giftes bort.

Samtlige tiltalte nekter straffeskyld i saken som kommer for retten i juni neste år.

Politiinspektør Terje Bjøranger i Romerike politidistrikt har i flere år jobbet med tvangsekteskap og æresrelatert vold, først som leder for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og nå i Romerike politidistrikt. Bjøranger kaster ut en brannfakkel:

– Myndighetene og frivillige organisasjoner kan hjelpe til med mye, men kan vanskelig bidra til å få en varig endring på et slikt problem. Det er miljøene selv som må innse at man må gjøre noe annerledes, sier Bjøranger.

Ja, myndighetene sloss mot vindmøller, det er helt åpenbart, vindmøller de selv har skapt gjennom en feilslått politikk gjennom flere tiår. Det har som Bjøranger påpeker ødelagt ”mange mennesker hvert eneste år”.

Saken fra Nedre Romerike blir den fjerde rettssaken i norsk historie om tvangsekteskap. Det nye i denne saken er at et utenforstående ektepar tiltales for å stille boligen til disposisjon for forlovelsesseremoni.