Innvandring

Tilknytning til treningsstudio ga opphold

En iransk mann ble smuglet over den engelske kanalen i en lastebil for syv år siden, fikk avslag på asylsøknadene i alle instanser. Britiske myndigheter avviste at mannen var forfulgt. Men nå får han opphold likevel. Han har sterkt tilknytning til Skottland gjennom vennekrets knyttet til treningsstudio. Å utvise han vil derfor bryte med retten til privatliv, sier domstolen og peker på artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Hege Storhaug, HRS

Denne siste saken må være toppen av kransekaken når det gjelder oppholdsgrunnlag i Storbritannia og bruk/misbruk av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Som vi har skrevet før, skal Storbritannia legge om innvandringspolitikken og etter trolig kan det komme et oppgjør med artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som har vakt bestyrteklse flere ganger den siste tiden, som da en nigerianer fikk opphold tross dom for voldtekt av ei 13 år gammel jente. Det ble pekt på retten til privatliv. I fjor vant rundt 200 utenlandske kriminelle retten til å forbli i landet på bakgrunn av artikkel 8.

I denne siste saken fra de britiske øyene, vektla dommeren at den iranske mannen, Amir Beheshti, hadde integrert seg godt, og pekte på hans aktiviteter på treningsstudio.

A failed asylum seeker who has dodged deportation from Britain for nearly a decade has been told he can stay – because he goes to the gym.

Amir Beheshti, 40, has been trying to get refugee status for seven years, but was repeatedly turned down by the courts, who ruled he would not suffer if he returned to his home country Iran.

But he has now told judges he has a private life that involves going for work-outs with his friends – which means his human rights would be violated if he was deported.

The controversial legal ruling by Scotland’s Court of Session means he will be allowed to continue living rent-free in his publicly funded flat and claiming a weekly allowance.

Earlier this month, a top Scottish judge issued a written decision in which he agreed the case should be referred back to Home Secretary Theresa May for fresh consideration.

This effectively means the threat of deportation has been removed and Beheshti is free to remain in Scotland indefinitely.

Lord Glennie’s judgment read: ‘He had integrated well within the Glasgow community, had a large network of friends, most of whom were Scottish, and socialised with those friends at the gymnasium, at five-a-side football, in coffee shops, at college, in the library and at their homes.

‘He went on to say that he made use of local facilities, such as the library and Glasgow leisure centres’.

Beheshti’s claim, it said, was ‘based on Article 8 ECHR and, in particular, on the fact that he had, so he claimed, established a private life.

Failed asylum seeker who has dodged deportation for a decade told he can stay… because he goes to the GYM