Forskjellsbehandling og diskriminering

Moderat sharia, sier islamistene

Libyas kvinner er urolige. Interimlederen Mustafa Abdel Jalil sa i sin første tale etter diktaren Kahdafi’s død at landets nye lovgivning skal baseres på sharia, dog en “light” versjon av islamsk lov, sier Jalil. Han pekte ut et eksempel på lovverk innført av Gadafi som la restriksjoner på flerkoneri. Og han pekte på ekteskapsloven generelt og regler for skilsmisse. Da vet vi hvor veien går videre? Først skal kvinnene “temmes”, en nøkkel i den islamske verdensanskuelsen, slik vi også ser det i Norge og Europa: det første brekkjernet som brukes mot verdslig lov er det islamske familielovverket.

Hege Storhaug, HRS

De som har fulgt HRS sitt arbeid gjennom årene, har nok ikke glemt all ståheien det ble da et flertall på Stortinget fra SV til FrP i 2003 påla daværende regjering å sikre muslimske kvinner skilsmisse fra den muslimske ekteskapskontrakten. Uten en slik skilsmisse anses kvinnen blant brede lag av muslimer for å være gift – tross formell norsk skilsmisse. Vedtaket fikk ingen støtte fra en eneste sentral talsperson eller politiker med muslimsk bakgrunn. Det hører med til historien at heller ikke det brede lag av norske akademikere ville gi sin tilslutning til at kvinners rettigheter skulle overstyre guder og hellige tekster. Ja, antropolog Berit Torbjørnsrud gikk så langt i sin ”motutredning” til å harselere med at et Storting trodde det kunne overstyr nettopp Gud. Religionsfriheten til å begrense kvinners menneskerettigheter fikk forrang. Samme holdning utviste en annen norsk kvinne, gjesteforsker Eli Ferrari de Carli. Hun skrev i sin ”motutredning”, her kommentert av Rita Karlsen:

”Man kan spørre om hvorvidt det er legitimt for et samfunn å tvinge liberale verdier på illiberale grupper. Kanskje man heller skulle spørre om det er legitimt å la det være? En overordnet politisk målsetning er å skape et mangfoldig og tolerant Norge (min utheving).”

De Carlis tankegang fortjener egentlig bare to spørsmål: Skal noen grupper i Norge lide urett og ikke få ta del i de goder hun og de fleste av oss nyter godt av, fordi de ”tilhører” en gruppe (et miljø) som flertallet ikke oppfatter som liberale? Er det ”å skape” et ”mangfoldig og tolerant Norge”?

Å røre ved det islamske familielovverket er vitterlig å stikke hånden inn I et vepsebol. Således er signalene som kommer fra Libiya slående. I sin første tale etter Gadafis fall tar interimlederen et oppgjør med Gadafis lovverk som har gitt Libyas kvinner en høy grad av frihet sammenliknet med kvinner i andre land i den muslimske verden. Jeg klarer ikke å tolke dette annerledes enn at Libya tar to skritt tilbake hva gjelder kvinners frihet – et signal om at islamsk lov også vil kunne få innflytelse på andre sentrale samfunnsområder på sikt.

The announcement that Islamic sharia law will be the basis of legislation in newly liberated Libya has raised concerns, especially among women, despite Islamists insisting moderation will prevail.

Interim leader Mustafa Abdel Jalil said on Sunday, during his speech to the nation in Benghazi to formally declare the country’s liberation from the ousted regime of Muammar Gaddafi, that sharia would be Libya’s principal law.

“Any law that violates sharia is null and void legally,” he said, citing as an example the law on marriage passed during the slain dictator’s 42-year tenure that imposed restrictions on polygamy, which is permitted in Islam.

“The law of divorce and marriage… This law is contrary to sharia and it is stopped,” Abdel Jalil said.

His comments have provoked criticism and calls for restraint both in Libya and in Europe, amid fears that the Arab Spring may give rise to a potentially intolerant Islamist resurgence.

Som en feminist kommenterer utspillet: det er sjokkerende at hva det midlertidige lederskapet prioriterer ikke er sikkerhet og utdannelse, med at menn skal kunne gifte seg med flere kvinner.

Many Libyans awaiting Sunday’s historic speech expressed surprise at the decision by the National Transitional Council leader to mention the role of sharia law in the new country before addressing such important issues as security and education.

“It’s shocking and insulting to state, after thousands of Libyans have paid for freedom with their lives, that the priority of the new leadership is to allow men to marry in secret,” said Rim, 40, a Libyan feminist who requested anonymity.

“We did not slay Goliath so that we now live under the Inquisition,” she told AFP.

I talen sa Jalil også at landet skal innføre islamsk banksystem – å ta renter skal forbys.

Sharia law declaration raises fears among women in new Libya