Terrorisme og ekstremisme

Med største selvfølgelighet

I morgentimene har danske fjernsynsseere stiftet bekjentskap med en helstøpt islamist, Abu Solaiman, leder av gruppen "Kaldet til Islam,"som tegner og forklarer hvordan og hvorfor muslimer i Danmark skal leve under sharia. Først skal det offentlige rommet kontrolleres, dernest skal sharialover settes ut i praksis. Islam skal dominere, menneskeskapte lover er ikke verdt papiret de er skrevet på.

Hege Storhaug, HRS

Det mest besnærende med fjernsynsinnslaget er hvordan islamisten står frem og forklarer sitt verdensbilde med den største selvfølgelighet. Selvtilliten er av en annen verden, nær sagt bokstavelig talt. Et presserende spørsmål man sitter igjen med etter å ha sett innslaget er: hvor mange personer av denne støpningen tåler et demokrati som Danmark før det rakner og splitter opp landet i parallelle rettssystem, og parallelle sosiale og politisk system?

Et annet spørsmål er om islamistene i Danmark har fått styrket selvtillit med den nye regjeringen bestående av Det radikale venstre, Socialdemokeratiet og Socialistisk Folkeparti. En danske skriver dette i e-post til oss, som kommentar til varslet om shariasoner i Danmark: ”Islamisterne vejrer morgenluft med den nye regering.”