Politikk

Jurister overkjører politikerne – igjen

Ved en rekke anledninger har jurister i EU-domstolen overkjørt folkestyret, det vil si europeiske regjeringers fattede vedtak. Nå skjer det samme internt i Storbritannia. Regjeringens 21-årsregel for familieetablering dømmes som brudd på menneskerettighetene av Høyesterett, en regel med hovedformål å beskytte de yngste mot transkontinentale tvangsekteskap. Da kan det ligge an til at fireårsregelen i Norge også kan dømmes som brudd på menneskerettigheter?

Hege Storhaug, HRS

Den britiske regjeringen har virkelig brettet opp ermene for å få på plass en mest mulig forsvarlig innvandringspolitikk og derav også reelle muligheter for å få til en etterlengtet integrering. Også overgrepspraksiser som tvangsekteskap ønsker man nå å kriminalisere spesifikt Men mange stikker kjepper i hjulene, enten det er fra organisasjonslivet eller fra juridisk hold, slik vi har sett uendelige utslag av i EU-domstolen, der både Danmark og andre lands omlegging av innvandringspolitikk prøves torpedert Det nye i Storbritannia nå er at jurister nasjonalt trår til i ”menneskerettighetens navn”, de samme menneskerettighetskonvensjonene som den britiske regjeringens jurister mener er godt ivaretatt. Høyesterett har avsagt kjennelse som undergraver 21-årsregelen for henting av nye ektefeller, for øvrig en regel EU for flere år siden anbefalte medlemslandene å innføre (!).

I Norge har vi fireårsregelen for henting av nye ektefeller, som betyr at man må studere og/eller arbeide i fire år etter grunnskolen for å kunne hente ny ektefelle til Norge. I dag er regelen innført for de som allerede er familiegjenforente, flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Regelen skal utvides i løpet av denne regjeringsperioden til å gjelde alle borgere i Norge. Etter kjennelsen i Høyesterett i Storbritannia, er det grunn til å forberede seg på at jurister kan ta konkrete saker til domstolen – med menneskerettighetene som brekkstang.

Kjennelsen i Høyesterett i Storbritannia møter kraftig politisk motbør.

Ministers have reacted with dismay to a supreme court ruling that throws out a blanket ban on marriage visas for those under 21.

The immigration minister, Damian Green, said the decision on Wednesday was «another very disappointing judgment» that would put more young people at risk of being forced into marriage.

Supreme court judges ruled that a blanket Home Office visa ban on British citizens under 21 bringing spouses to the UK from abroad was unlawful, saying it had done more harm than good and had prevented 5,000 genuine couples a year, aged 18 to 21, from living together in Britain.

The judges said the ban, which was introduced to deter forced marriages, breached the right to family life of the couples involved – a right conferred by the controversial article eight of the European Convention on Human Rights, which was at the centre last week’s cabinet row over the Human Rights Act.

The judgment said that «the only conclusion» it could draw was that the blanket marriage visa ban for those under 21 had kept bona fide young couples apart or forced them live outside Britain. It added that the «very substantial number» of young couples affected «vastly exceeds» the number of forced marriages that may have been prevented.

«On any view, the measure was a sledgehammer but the secretary of state has not attempted to identify the size of the nut,» the most senior judges in England said.

Denne siste påstanden er en politisk uttalelse. Høyesterett kjenner selvsagt ikke til omfanget av tvangsforhold bak transkontinentale ekteskap blant unge. Det ligger dog åpent i dagen at I slike ekteskap der unge har bakgrunn i kollektivistisk kultur, er tvangsaspektet svært utbredt.

Statsråd Green påpeker at regjeringens jurister har vært av en helt annen formening enn Høyesterett, som igjen viser en politisering av tolkning av de ulike konvensjonene. Mens progressive jurister vil ha beskyttelse av unges menneskerett til å inngå ekteskap av den fulle, frie viljen, mener tradisjonelle jurister at retten til samliv veier tyngst.

However, Green said the ruling overturned an existing policy that had been judged to be consistent with the human rights convention in other European countries. «The judges themselves agreed increasing the marriage visa age has a legitimate aim. We believe this decision will put vulnerable people at risk of being forced into marriage,» he said.

The ruling, by a 4-1 majority, is a further major blow to the home secretary, Theresa May, and rejects her appeal against an earlier appeal court decision that the under-21 rule was «arbitrary and disruptive».

The court decision is likely to reignite the human rights row after last week’s «catflap» clash during which May promised to rewrite the immigration rules to ensure that the controversial article eight was «no longer misinterpreted by the judges».. It also follows David Cameron’s promise on Monday to crack down on forced marriages.

Det anslås at rundt 5 000 par som “ønsker” å gifte seg, årlig har blitt rammet av 21-årsregelen.

The previous Labour government introduced the visa ban but the coalition has implemented it as a measure to tackle forced marriages. The supreme court says there is no conclusive evidence to show it has succeeded in deterring or preventing forced marriages.

The Joint Council for the Welfare of Immigrants (JWCI), which was party to the challenge, said about 5,000 couples a year who wanted to get married were suffering from the ban, which applies to spouses and partners coming from outside the EU to join those with the right to live in Britain.

Høyesterett vurderte to saker: en der et ungt par med pakistanske røtter ble nektet familieetablering, og en sak som omhandler en britte og en chilener. I sistnevnte sak tok paret en “Malmö”: de bosatte seg i Irland for å unndra seg regelen.

En muslimsk leder kaller kjennelsen for ”en stor dag for retten til familieliv” og slår samtidig fast at 21-årsregelen ikke har hatt noen merkbar effekt på tvangsekteskap. Tall eller analyser, følger ikke argumentet.

De fire dommerne som stemte for, argumenterer slik:

In the majority ruling, Lord Wilson, backed by Lord Phillips, Lady Hale and Lord Clarke, came out firmly against the home secretary’s view of article eight’s right to a family life. «The secretary of state has failed to establish that interference with the rights of such couples under article eight is justified,» he said.

«The amended rule has a legitimate aim in deterring the practice of forced marriages and is rationally connected to that aim. But there was insufficient evidence before her that it would have any substantial deterrent effect on forced marriages, nor did she make any sufficient attempt to identify the number of forced marriages amongst the applications for marriage visas between the ages of 18 and 21.

«On any view, however, it is clear that the amended rule would, for a significant period, either keep apart a vastly greater number of young parties to unforced marriages, or force them to live outside the UK.»

Den ene dommeren som gikk mot kjennelsen, argumenterer slik:

«Article eight is a difficult provision which has already led to some highly contentious, not to say debatable, decisions … In a sensitive context such as that of forced marriages, it would seem to me not merely impermissible but positively unwise for the courts yet again to frustrate government policy, except in the clearest of cases.

Government attacks judges for rejecting marriage visa ban