Politikk

Hellig tvang (4): – Hva jeg føler er helt uinteressant for dem

Lisen Engh har jobbet som morsmålslærer siden 1970-tallet og skrevet en rekke lærebøker for innvandrere. Knapt noen har opplevd den utstrakte diskrimineringen unge med muslimsk bakgrunn utsettes for. I 1998 sa hun følgende i et intervju i boken ”Hellig Tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap”: ”Det provoserer meg på det sterkeste når talspersoner for innvandrere, både kvinner og menn, uttaler at vi må skille mellom arrangert ekteskap og tvangsekteskap. De vet bedre. De vet at en god del av de arrangerte ekteskapene er alt annet enn frivillig. Barna innstilles fra de er små på at sånn og sånn skal det være. Men jeg vet ganske så mye om hvilke smertefulle faser som de unge går gjennom for å klare å være med på arrangert ekteskap. Og jeg vet ganske så mye om lengsler som utspiller seg på ulike skoler i Oslo-området med mange innvandrerelever. Der er det romanser på gang i korridorene, en intens utfoldelse av forelskelse og kjærlighet bakom søppelkasser og Gud vet hvor. Men de unge får ikke lov til å være åpne med sine følelser. De får ikke lov til å knytte forbindelser til motsatt kjønn. Det er og blir tabu.”

Hege Storhaug, HRS

Gjennom 1980-tallet og frem til i dag har det vært et bredt politisk fokus på at nordmenn stenger innvandrere ute fra fellesskapet. Nå skal fokuset i integreringsarbeidet ytterligere styrkes i retning av at nordmenn diskriminerer og utestenger nye landsmenn og –kvinner. Dette kan vel med rette kalles å leve på en politisk livsløgn.

Les kapittel 4 i Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap