Politikk

Hellig tvang (2): – Hun er jo 14 år eldre enn meg og analfabet!

Fokuset i integreringsarbeidet skal styrkes ytterligere i retning av temaet diskriminering. Dette kom frem da statsbudsjettet ble lagt frem 6.oktober. Hvilken form for diskriminering integreringsminister, kvinneminister og barneminister Audun Lysbakken først og fremst har i tankene, kan man foreløpig kun gjette seg til, en gjettelek som for øvrig ikke er særlig utfordrende. Det er nok ”hvit diskriminerer svart” som det skal handle om. Tar man et blikk tilbake i tid, til 90-tallet, var det allerede da åpenbart hva som var problemene for eksempelvis unge norske muslimer: ufrihet innad i egne familier og miljø. Derfor publiserer rights.no boken Hellig tvang fra 1998.

 

Hege Storhaug, HRS

Man kan lure mange lenge, og man kan lure noen hele tiden, men man kan ikke lure alle hele tiden. Diskriminering og rasisme skal man ta så alvorlig som det er. Derom ingen tvil. Dette var også utgangspunktet for å opprette HRS: frihet og menneskerettigheter skal omsluttes alle borgere i Norge – også de med en annen etnisk bakgrunn enn norsk, også de med et annet religiøst opphav enn kristent. Så selvfølgelig. I årenes løp etter innvandringen fra ikke-vestlige land skjøt fart, skal man være vrang eller virkelighetsfjern eller ”bare” svært uinformert, dersom man ikke har tatt innover seg hva som er de faktiske frihetsberøvende faktorene i så mange menneskers liv i dagens Norge – særlig blant barn, unge og kvinner med bakgrunn fra den islamske verden. Begrensningene og ufriheten som rammer så mange av dem, handler ikke om at ”det er nordmenn som banker dem opp”. Dette vet nok også statsråden for barn og kvinner, integreringsminister Audun Lysbakken. Likevel satser han i enda sterkere grad på det fortegnede bildet fra 80- og 90-tallet: ”hvit diskriminerer svart.” Slik prøver man politisk å manøvrere bort fra ubehagelig farvann – på bekostning av de svakeste.

Her følger kapittel 2 i boken Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap