Politikk

Hellig tvang (10): Kjærlighetens kår – et etterspill

Boken ”Hellig tvang. Unge norske muslimer om ekteskap og kjærlighet”, avrundes med et blikk på norsk historie i kjærlighetens tegn. Våre store forfattere på 1800-tallet, enten det var Bjørnstjerne Bjørnson, Camilla Collett, Jonas Lie, Amalie Skram, eller Alexander Kielland, skrev alle bøker om tristessen som så ofte utspant seg i det øvre samfunnssjiktet, typisk at unge, uvitende kvinner ble giftet bort til betydelige eldre menn. Etterspillet i boken handler også blant annet om myter som er skapt i norsk samtid rundt den tradisjonen vi i moderne tid snudde ryggen til, arrangert ekteskap, men som fikk en ”renessanse” da Aisha og Mohamoud innvandret til Norge. Og vår frykt for å kritisere uverdige forhold: frykten for å bli kalt rasist.

 

Hege Storhaug, HRS

Etterspillet avrundes med noen forslag til tiltak, noen er fornuftige nok (og gjennomført av myndighetene), andre preget av en litt for stor optimisme på informasjon og dialog. For meg personlig er det således artig å se svart på hvitt bevegelsene jeg selv har gjennomgått gjennom erfaringer i løpet av de siste 13 årene.

Les avslutningskapitlet i Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap