Ytringsfrihet

Angrep på nasjonalstaten

Det radikale venstre i Danmark gis innflytelse på regjeringens verdipolitikk: kursen som velges vil svekke Danmark som nasjon, folkekirken skal bort, kongehuset skal ut av grunnloven. Folketinget og det danske rettssystem skal svekkes til fordel for internasjonale konvensjoner og domstoler, skriver Karen Jespersen.

Innlegg i Jyllands-Posten 24.oktober 2011, gjengitt med Jespersens tillatelse.

Angreb på nationalstaten

Af Karen Jespersen (V)

De Radikale har ikke kun stor indflydelse på den økonomiske politik, men også på regeringens værdipolitik.

Kursen er lagt for en politisk korrekt svækkelse af Danmark som nation og danskerne som et folk. Folkekirken, der er en del af vores historie og kultur, skal væk. Kongehuset skal ud af grundloven. Folketinget og det danske retssystem skal svækkes. I stedet for skal der mere magt til konventionerne og internationale domstole. Som Anders Raahauge rigtigt skrev (17/10), er ideen om at ændre folkekirken og grundloven meget mere end ”symbolpolitik”. I samme åndedrag kan man nævne regeringens forslag om at ophæve værnepligten, indføre dobbelt statsborgerskab og svække udlændinge- og integrationspolitikken. Regeringen vil skrive den europæiske menneskerettighedskonvention direkte ind i grundloven. Det er det glade vanvid af flere grunde:

Højesterets rolle som fortolker af grundloven vil blive undergravet.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil i stedet få en central rolle i fortolkningen af den danske grundlov.

Russiske, græske og tyrkiske dommere, der intet aner om Danmarks historie, kultur, sæder og sprog skal bestemme, hvordan den danske grundlov skal fortolkes

Den Europæiske Menneskeretsdomstol er meget aktivistisk med hang til at lave vidtgående fortolkninger af konventionerne. Det betyder, at magten forskydes fra de demokratisk valgte repræsentanter til dommere.Det er udslag af en stærk tendens i den danske og europæiske elite, der vil nationalstaterne til livs. Grundloven skal nok overleve, fordi det er så svært at lave den om.Men den holdning, der vil undergrave meget af det, der har med dansk historie, kultur og folket at gøre, vil leve videre. Det er et værdiopgør, der stikker meget dybt.