Innvandring

Nederland strammer inn innvandringspolitikken

På fredag forbød den nederlandske regjeringen ansiktstildekning i det offentlige rommet. Det stopper imidlertid ikke her. Det skal bli vanskeligere å familieinnvandre til landet og folk skal lettere kunne utvises. Samtidig settes det inn tiltak mot proformaekteskap.

Hege Storhaug, HRS

Det er innvandrings-og asylminister Gerd Leers som varsler de nye taktene, som ses som et resultat av at Geert Wilders Frihetspartiet støtter mindretallskoalisjonen.

Utvisning: Begår en utlending en straffbar handling, uansett hvor kort eller lang straffen er, og vedkommende har bodd mindre enn tre år i Nederland, risikerer vedkommende utvisning. Samtidig skal utlendinger som begår tre kriminelle handlinger i løpet av tre år utvises, også om de har bodd så lenge i landet som 20 år.

Familiegjenforening: Kun kjernefamilie, som ektefelle og barn, skal kunne familiegjenforenes, ikke som i dag da både besteforeldre, nieser og nevøer kan familieinnvandre. Ved familieetablering skal den utenlandske parten ha oppholdt seg i fem år i Nederland før vedkommende kan få selvstendig opphold. I dag er grensen tre år. Slik ønsker den kristendemokratiske statsråden å forebygge proformaekteskap.

Illegale innvandrere: Statsråd Leer vil også straffe illegale innvandrere med fengselsstraffer inntil fire måneder eller en bot på inntil 3 800 euro.

Mindretallsregjeringen i Nederland består av De konsevative, Kristendemokratene, og altså Frihetspartiet.

Cabinet tightens up Immigartion Laws