Politikk

Myteknusingen til SV

7.september prøvde SV å knuse det som skal være myter om innvandringen. Først Halvorsen: statsråden påstod gjentatte ganger at nordmenn ikke blir i minoritet i Norge. Motdebattant Siv Jensen (FrP) protesterte ikke.

Innlegg refusert av Aftenposten, trykket en uke etter valget av VG, det vil si 19.september

Av Hege Storhaug, HRS

Fakta er: i Groruddalen og Søndre Nordstrand blir nordmenn i minoritet i 2015 hvis dagens flytte- og innvandringsmønster fortsetter (HRS-notat 1-2010). I Oslo blir nordmenn i minoritet i ca 2025 under samme forutsetninger (HRS-notat 1-2008). I sistnevnte fremkommer det at nordmenn blir i minoritet i Norge i ca 2060, igjen under forutsetningen at innvandringen fortsetter som i dag. SSB kom frem til det samme i sin siste fremskrivning i 2011 i høyalternativet. Her sies det at i 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent.

Spørsmålet er ikke om dette er bra eller ikke, det er fakta.

Lysbakken hevdet at blant ”2.generasjons innvandrere er det kun 3 prosent som henter ektefelle i hjemlandet” (Aftenposten 7/9). Dette som motsvar til at Jensen mener ”veldig mange” innvandrere henter ektefelle i hjemlandet. Lysbakken vet nok at vi ikke har integreringsproblem med dansker og svensker. Utfordringene er i all hovedsak knyttet til ikke-vestlige. I SSB-rapport 2008/41 finner man Lysbakkens 3 prosent, som omhandler hele kategorien 2.generasjon som giftet seg i 2006. Videre sier SSB dette: ”I perioden 2002-2007 var det 7 av 10 norskfødde med pakistanske foreldre som gifta seg transnasjonalt. (…) Svært få fann ei ektefelle i befolkninga elles. Dette gjaldt berre 14 kvinner og 21 menn i heile 12-års perioden,” altså fra 1996-2007, en periode der 1 588 i den norskpakistanske 2.generasjonen giftet seg.

At SSB fremhever norskfødte med pakistanske foreldre, skyldes at dette er den største gruppen ikke-vestlige over 18 år.

Antakelig visste ikke Halvorsen bedre, ikke minst fordi media og SSB underkommuniserer befolkningsprognoser, mens det synes som om Lysbakken prøvde seg på en ”luring”. Men begge mener at vi trenger mest mulig korrekte fakta i innvandringsdebatten?