Terrorisme og ekstremisme

Islam Net står frem i sin gru

”Allah har foreskrevet dødsstraff i Islam, og Profeten Muhammad SAW har praktisert dette. Mener du at du vet bedre enn Allah SWT og Profetens praksis?” Dette sier Islam Nets leder i nettdebatt. Slik bekrefter Islam Net våre kritiske artikler om deres ideologiske tilhørighet.

Hege Storhaug, HRS

Det er Minerva som har funnet debatten på nett der Islam Nets leder Fahad Qureshi definerer muslimer som ikke støtter dødsstraff som vantro. Og er man vantro er det ensbetydende med at man ”gjør skade/ugagn” mot islam, som det også er dødsstraff for. Som det heter i Koranen:

On that account: We ordained for the Children of Israel that if any one slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people (fra nettstedet til University of Southern California, Koranen 005.032)

Oureshi og Islam Net har uroet oss i lang tid, det vil si fra første stund deres eksistens ble kjent for om lag to år siden. De har konsekvent stått frem som budbringere av et islam i tråd med Muhammeds liv i maktposisjon. VG skriver at de har intervjuavtale med Qureshi i ettermiddag. Som journalist ville jeg således blant annet lagt frem Kairoerklæringen for Qureshi og spurt om det er noe her han ikke vil støtte:

Cairo Declaration on Human Rights in Islam, er den islamske verdens egen menneskerettighetserklæring. Denne erklæringen åpner med å fastslå at muslimske nasjoner er overlegne: ”Gud har gjort det islamske troendes fellesskap til den beste nasjonen”. Erklæringens åpning fortsetter med å slå fast at den skal ”forsikre hans frihet og rett til et verdig liv i tråd med den islamske sharia.” Videre slås det fast at de ”guddommelige bud” stammer fra hellige bøker og Muhammed, ”den siste profeten”. I de ulike artiklene i erklæringen, sies blant annet dette:

· det er forbudt å ta et liv, hvis ikke sharia foreskriver en begrunnelse

· det er en rett å være forskånet fra kroppslig skade, hvis ikke sharia foreskriver en begrunnelse

· ethvert menneske har rett til beskyttelse av sin ære

· menn og kvinner har rett til å gifte seg uten restriksjoner knyttet til rase, farge eller nasjonalitet

· kvinner er lik mannen hva gjelder menneskeverd, og har rettigheter og plikter som skal utføres, og ektemannen er ansvarlig for å forsørge familien

· foreldre har rett til å velge utdannelse for barna, forutsatt at utdannelsen samsvarer med verdier og prinsipper i sharia

· begge foreldre er berettiget visse rettigheter fra barnas deres etter prinsipper i sharia

· staten skal tilrettelegge for et mangfold i utdannelse slik at mennesket får kjennskap til islam

· islams natur er ufordervet, og det er forbudt å utøve enhver form for tvang overfor mennesket eller å utnytte dets fattigdom eller uvitenhet for å få det til å konvertere til en annen religion eller ateisme

· alle har rett til bevegelsesfrihet innen rammen av sharia, og alle har rett til å søke asyl i et annet land, hvis ikke bevegrunnen for å søke asyl er en forbrytelse etter sharia

· alle skal kunne nyte godt av sine vitenskapelige, litterære, artistiske eller tekniske produksjoner, hvis de ikke står i motstrid til sharia

· ingen annen straff enn hva som foreskrives i sharia tillates

· alle har ytringsfrihet så lenge den ikke er i strid med sharia

· alle har rett til å forfekte hva som er rett, galt og ondt i tråd med sharias normer

· informasjon er livsnødvendig for samfunnet, og må ikke misbrukes til å krenke fromhet og profeters verdighet, undergrave moral og etiske verdier, eller oppløse og korrumpere eller skade samfunnet eller svekke dets trosretning

Erklæringens to siste artikler understreker at: ”Alle rettigheter og friheter fastsatt i denne erklæringen er underlagt den islamske sharia. Den islamske sharia er den eneste kildereferansen til forklaring og avklaring av hver eneste av artiklene i denne erklæringen”.

Her kan du lese innlegg HRS hadde i VG tidligere i år om Islam Net