Religiøse og politiske symboler

Ingen bønn

Nå er det ingen bønn mer. Frankrike setter foten ned: det er over og ut med fredagsbønner i Paris sine gater. Innenriksminister Claude Guéant sier loven vil bli håndhevet strengt. ”Å be i gatene er uverdig, og bryter med de sekulære prinsippene.” Loven kan bli utvidet til å gjelde hele Frankrike, da problemene med gatebønner også er betydelige i Nice og Marseille.

Hege Storhaug, HRS

Maktdemonstrasjonene i Paris sine gater hver eneste fredags ettermiddag har vi rapportert om i flere runder Likeledes rapporterte vi tidligere i år at Sarkozy vil ta et oppgjør med islams økende makt og derav press på det ”hellige” sekulære prinsippet i republikken.

Det økende presset fra islam i Frankrike ligger til grunn for 26 nye tiltak vedtatt av regjeringspartiet til Niclas Sarkozy. Tiltakene skal befeste landets sekularitet, nedfelt i grunnloven i 1905. Partiet setter foten ned for religiøse særkrav, offentlig ansatte skal kurses i sekulære prinsipper, det skal bli forbudt å nekte å motta service fra offentlig ansatte på bakgrunn av kjønn, foreldre skal ikke kunne ta barna ut av undervisning av religiøse årsaker, eksamener skal ikke kunne flyttes grunnet religiøse høytider, det private næringslivet skal få tillatelse til å nekte ansatte å bruke religiøse symboler, samtidig som Sarkozy vil, som Jons Gahr Støre, ha kontroll med finansiering av trossamfunn.

At bønnene i Paris sine gater nå stanses, må ses i sammenheng med de 26 nye tiltakene fra i vår. Bønnemøtene skal stanses med makt.

– Jeg er urokkelig når det gjelder håndhevingen av denne loven. Å be i gatene er uverdig, og bryter med de sekulære prinsippene, sier Guéant til avisen Le Figaro.

Han understreker at loven skal følges til punkt og prikke, og utelukker ikke at politiet vil bruke makt for å håndheve den.

– Vi kan komme til å gå så langt som å bruke makt dersom det blir nødvendig, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Dialogen med de lokale muslimske lederne har båret frukter, sier han.

Frankrike huser Europas største muslimske befolkning. Det hevdes at det ikke er nok plass i moskeer til alle dem som ønsker å be. Muslimer tilbys nå en nedlagt brannstasjon i Paris som bønnelokale. Innenriksministeren sier at initiativet støttes av religiøse ledere. Men ikke alle er fornøyde, som antirasister og noen muslimske ledere.

Mohamed Hamza, som leder en av moskeene, sier til nyhetsbyrået AP at han vil rette seg etter loven, men presiserer at han ikke er helt fornøyd.

– Vi er ikke kveg, sier han.

Hamza kommer til å stenge moskeen sin på fredager i et par uker fremover, og sier han regner med at mellom 3000 og 4000 vil møte opp til fredagsbønnen.

(…)

Mens høyresiden i Frankrike presser på for strengere regler mot religiøse symboler i offentligheten, er antirasistiske organisasjoner rasende fordi de mener regjeringen bidrar til å undertrykke muslimer.