Eksterne skribenter

Hvem bygger fiendebilder?

Det er en stund siden Mohammad Mohyeldeen satte en støkk i oss i forbindelse med demonstrasjonen mot karikaturtegningene. Hvor er det blitt av mannen som truet Norge med et 9/11 hvis vi ikke viser respekt overfor islam? Noen lurer kanskje på om han har roet seg ned og blitt mer moderat. Dessverre har han nylig publisert en del videoer på YouTube som mer enn antyder det motsatte. I en av videoene driver han skytetrening, akkompagnert av ”Allah Akbar”. I en tidligere nettdebatt taler Mohyeldeen varmt for ”militær jihad” og definerer Norge som ”krigens hus”. Ingen debattanter avviser væpnet jihad for å nå målet om kalifatet.

Hege Storhaug, HRS

Denne artikkelens utgangspunkt var en film på youtube der Mohyeldeen Mohammad driver skytetrening. Vi sjekket mer rundt Mohammad og fant en interessant nettdebatt der signaturen Mohyeldeen er sentral, og har på dette grunnlaget utarbeidet artikkelen under her. Vi kontaktet Mohyeldeen Mohammad på telefon i formiddag. Først ville han ikke kommentere om hvorvidt han har lagt ut videoen eller er signaturen Mohyeldeen. Sekunder senere ringte han opp igjen og bekreftet begge deler i vennlige ordlag.

Hvem bygger fiendebilder?

Det er en stund siden Mohammad Mohyeldeen satte en støkk i oss i forbindelse med demonstrasjonen mot karikaturtegningene. Hvor er det blitt av mannen som truet Norge med et 9/11 hvis vi ikke viser respekt overfor islam? Noen lurer kanskje på om han har roet seg ned og blitt mer moderat. Dessverre har han nylig publisert en del videoer på YouTube som mer enn antyder det motsatte. I en av videoene driver han skytetrening, akkompagnert av ”Allah Akbar”. I en tidligere nettdebatt taler Mohyeldeen varmt for ”militær jihad” og definerer Norge som ”krigens hus”. Ingen debattanter avviser væpnet jihad for å nå målet om kalifatet.

Under tittelen «Jihad Norge» har Mohyeldeen Mohammad lagt ut filmsnutt på youtube av seg selv der han driver våpentrening. Publiseringsdato er 24.august 2011. Blant de 17 videoene på youtube som signaturen Mohyeldeen har lagt ut er også en som viser kamptrening i den afghanske terrorist-treningsleiren, Khalid Bin Waleed, lagt ut 9.august i år, og flere med Bin Laden og andre «helter» fra Al Qaida.

Et spørsmål som naturlig melder seg for meg, er om det foregår en kritisk debatt blant aktive, organiserte muslimer om Mohyeldeens holdninger og hans fiendebilder? Det er vanskelig å svare på, for det er en svært lukket verden å trenge inn i for en ikke-muslim. Forumsidene til de forskjellige muslimske organisasjonene – og dem er det mange av, er som regel lukket. Mye av diskusjonene – sitater, uttrykk og henvisninger – er på arabisk. Dessuten er det vanskelig å skille ut viktige saker i mengden av spørsmål type: «Er det halal å nappe øyenbrynene?»

Jeg fant imidlertid en interessant diskusjon mellom Mohyeldeen og noen andre på en forumside: imam.no. Nettsiden tilhører Jamiat Ulama Norway. Jeg foretok et nærmere søk på dem. Som en utenforstående måtte jeg prøve å finne ut om dette dreier seg om ekstremister á la IslamNet. På siden til Islamsk Råd blir de imidlertid hjertelig takket, og beskrevet slik:

Jamiat Ulama-e-Norway inkluderer 17 organisasjoner med blant annet følgende moskéer: Holmlia (Anjuman Falah ul Muslimeen) og Madni (Anjuman-e-islahul muslimeen Oslo).

En flittig debattant jeg fant på samme forumet var forresten Aisha. Det er hun som ble portrettert i niqab på NRK nylig, og som mente at kvinnesak var å få lov til å gå rundt kledd som Spøkelseskladden uten å bli sett rart på.

Tilbake til debatten på forumet. En person starter tråden med spørsmålet:

Er det fardh å gjøre Jihad (Jihad al Qital)?

Allerede her trengs kanskje en oversettelse. Fardh betyr en religiøs plikt. Jihad har, som vi har blitt fortalt, flere betydninger, men Jihad al Qital betyr væpnet kamp – som i krig. (Og vær forberedt på mye arabisk – for som jeg sa, heri ligger noe av problemet med å finne ut hva som blir diskutert på muslimske nettsider.) Altså: – Er det en religiøs plikt for muslimer å gå til væpnet kamp eller krig? spør personen med signatur Bilal, og utdyper problemstillingen:

Assalamo alaikom!

Jeg snakket med en bror, han sendte meg en hadith:

Al-Bukhari has also reported on the authority of Abu Hurayrah (R) that the Prophet (PBUH) said, “He who dies without having fought or having desired to do so will die on hypocrisy”Stemmer det at den som ikke utfører Jihad fi sabilillah, eller har intensjon om det, dør som en kafir?

Mohyeldeen svarer:

wa alaykum as-Salaam, wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,

kjære bror, og måtte Allah (swt) belønne deg stort for et så pent spørsmål!

Jihad al-Qitaal er ikke bare Fardh, det er Fardh Ayn idag, det vil si like mye Fardh som de fem daglige bønnene, Hajj, faste, osv. For envher muslim som er kapabel er det obligatorisk å implementere Jihad fi Sabilillah, eller hvertfall å forberede seg med intensjon, ellers venter alvorlig straff og man kan spørre seg selv om man virkelig elsker Allah (swt) og Profeten (SAWS), eller om man er fornøyd med livet på jorden..

Vi er under angrep idag, våre land er okkuperte, innvaderte, korrupte, og masse-ødelagte. Kuffar befinner seg innenfor våre land med dems militære og dem dreper, voldtar, torturerer og sprer fitnah. Allah (swt) sier til oss i Quran, Surah 2:216:

(Her ville ikke nettleseren min tolke sitatet på arabisk, så jeg fikk bare masse spørsmålstegn, men Jihad al-Qitaal er ikke bare Fardh, det er Fardh Ayn, betyr ifølge en araber «Krigens jihad (bevæpnet jihad er ikke bare et bud, men er et bud en hver voksen muslim er pliktet til å praktisere»).

Lenger nede fortsetter Mohyeldeen:

Jihad vil være Fardh helt til hele kloden styres av Allah’s Shariah.

Han får svar fra en som kaller seg Imam Sandnes, som blant annet sier at jihad ikke nødvendigvis betyr krig, og at islam også foreskriver regler ved krigføring.

Mohyeldeen svarer:

Men du sier at Qitaal er krig for selvforsvar.

Profeten (SAWS) lærte oss hvordan vi gjør Jihad, når vi gjør Jihad, når Jihad er Fardh ayn og fardh kifaya, osv. Selvforsvar trenger ingen fatwa eller Jihad, selvforsvar er et menneskelig instinkt. Til og med dyr forsvarer seg selv under angrep. Hvorfor knuste Profeten (SAWS) Perserne og Romerne da muslimene var i Madinah? Muslimene ble ikke angrepet av disse, og det var ikke selvforsvar, men Allah (swt) forbyr enhver kafir å besitte makt på jorden.

Og dersom våre muslimske land blir angrepet, innvadert eller okkupert av kuffar’s militære makter, så blir Jihad al-Qital, Fardh Ayn. Dette er dagens tilfelle.

Derfor er svaret på spørsmålet til bror Bilal: Ja, Jihad al-Qital er Fardh Ayn, akuratt som de 5 daglige bønnene, Hajj, faste i Ramadhan, Zakat, osv.

Dersom vi ikke er under angrep, så er det fortsatt Fardh, ikke Fardh ayn, men Fardh kifayah. Dette fordi Allah’s religion må styre hele kloden, og en kafir skal ikke besitte makt, for da spres kufr og fasaad rundt i jorden.

Videre skriver du, jeg siterer: Er man i en krigs situasjon så må man delta hvis ikke man har en virkelig god grunn..

Det er helt korrekt, men jeg spør deg; Er vi ikke i krigssituajson idag? Hele den muslimske verden er under angrep, Chechnya, Iraq, Somalia, Sudan og Afghanistan, for å ta noen eksempler på muslimske land som er blitt okkuperte av kuffar.

Tilgi meg dersom jeg skrev noe du ikke likte bror, og rett gjerne på meg dersom jeg har skrevet noe feil.

En som kaller seg SheikSaab, og presiserer at det er familienavn, ikke tittel, spør:

Assalaamu ‘alaykum,

Når du skriver at det er Fardh al-Ayn, mener du da at det er pålagt på hvert eneste individ av ummah, eller i utsatte området?

(Jeg har sympati med SheikSaab – han minner meg litt om hvordan det var å være revolusjonær og redd for krig samtidig). Diskusjonen fortsetter nedover nettsiden. Imam Sandnes sier at Mohyeldeen framfører farlige tanker, men den godeste Sandnes blir regelrett kjørt i senk av koransitater, hadither og hadatter. Det er liten tvil om hvem som er mest skolert.

Mohyeldeen svarer:

En Hadith som viser litt om hvorfor vi muslimer har blitt det mest ydykede folket på jorden:

It has been narrated on the authority of Ibn Umar (R) that the Prophet (PBUH) said: “When you indulge in a transaction and hang unto the tails of the cows, becoming satisfied with cultivation and abandoning Jihad, Allah will inflict a humiliation upon you which will not be removed until you return to your religion”

When you indulge in a transaction: Prøve å finne en utvei fra Allah’s ordre (Fra å utføre Jihad, i dette tilfellet)

Hang unto the tails of the cows: Løpe etter dunya (materielle jorden).

Becoming satisfied with cultivation: Når man har funnet en utvei (fra Allah’s ordre) og har samlet alt man vil ha i dunya, så blir man fornøyd med livet på jorden og det man har samlet. Når dette skjer…

Abandoning Jihad: Så blir man komfortabel med livet på jorden, og man forlater Jihad, måtte Allah forby.

Deretter vil Allah (swt) ydmyke oss og vi vil være de mest ydmykede folket på jorden, helt til vi vender tilbake til vår deen, og praktiserer Jihad. Og med Jihad her, menes Militær Jihad.

En som kaller seg Wiqasso prøver seg med forsiktig motbør. Han er også tydeligvis en av dem som synes at hellig krig er greit, bare han slipper å delta sjøl:

Assalamu aleykum bror Mohyeldeen.

Jeg tror det er ingen her som har nektet Jihad, men vit en ting bror, du finner mange «lærde» på youtube og lignende som kjører ene fatwaen etter den andre, så man må være forsiktig ang. hvor vi tar vår kunnskap fra. Det er ikke sånn at man har lært noen hadith og noen koranvers og så begynner man å tro at man har forstått hele islam.

Jeg vil gjerne se noen fatawa fra annerkjente Ulama som mener det er fard ayn med Jihad Al-qital idag. ….og bror, med all respekt så må jeg si du er veldig feil informert om du tror at de store ulama er imot jihad al-qital eller noe sånt, men vit at de store ulama har mye mer kunnskap enn deg og meg, og de forstår koranen og sunnah mye bedre enn meg og deg, og når de forteller at Jihad al Qial ikke er Fard Ayn så har de mye grunnlag for å si dette.

Fard ayn betyr at noe er obligatorisk på hver eneste individuell, og husk bror at jeg og du er laaaaaaaaangt i fra lærde, så vi bør være forsiktige med å stemple hele ummah som store syndere fordi de ikke er i jihad akkuratt nå. Samtidig vil jeg også si at jeg mener ikke det jeg skriver som et angrep til deg eller noe. Jeg er glad i deg bror, men jeg litt uenig i det du skrev og måten du skrev det på.

En debattant spør om hvorfor Mohyeldeen bor i Norge når det egentlig er forbudt å bosette seg blant mushrikeen. Mohyeldeen svarer:

Teoretisk sett, så har ingen muslim egentlig lov til å bosette seg blant mushrikeen, hvis ikke det er dharoorah (nød).

The Prophet (PBUH) said: “I have nothing to do with any Muslim who stays among the mushrikeen.” Dette er en Sahih Hadith.

Så spiller Mohyeldeen ballen over til moderator av nettstedet:

Imam Sandnes, kan du fortelle litt om denne?

Imam Sandnes forteller:

Assalamo Alaikom!

Det er ulovlig å bosette seg i dar ul harb slik som lærde av Ahlus sunnah wal jama’aah mener. Ulama har også konkludert at land som Norge ikke er dar ul harb (land som kriger mot muslimer) men dar ul aman (fredlig). Derfor er det anderledes ahkaam (befalinger)

Nr. 2 at det ikke finnes dar ul Islam og derfor finnes det ikke det motsatte heller skriver noen lærde. Hvis dette er dar ul harb slik som et mindretall mener da betyr det at det er kun lov å være bosatt der hvis man gjør dawah for Islam.

Allah vet best!

SheikSaab (han jeg liker) har et innlegg igjen:

Jeg personlig anser meg medskyldig i å ikke ha deltatt i forsvar av våre brødre/søstre, og anser meg selv som feig (prøver ikke å være sarkastisk her, og mener det virkelig). Men OM jeg hadde dratt ned, til hvilken hjelp ville jeg ha vært? Bruke våpen kan jeg ikke, og ikke vet jeg hvordan man skal overleve i slagmarken. Mest sannsynlig ville jeg ha endt opp som kanonføde.

Hvorpå Mohyeldeen svarer:

Masha’Allah, hvordan går det kjære bror?

Sant som du sier, men Allah (swt) forteller oss at vi må trene, være klare og hele tiden være oppdatert og å være sterkere, smartere enn kuffar.

Se for eksempel på nordmenn, dem har verneplikt i militæret i nesten 1 år, for å trene militært, for og så deretter bruke dette mot Islam og muslimene. Hvorfor gjør dem Jihad, vel og bemerke at dems Jihad er for shaytan (satan) og taghut, mens vi, som Allah (swt) har beæret med Islam, klinger oss til jorden og er redde for å ofre oss for Allah (swt)..

Jeg er sikker på at du blir en fantastisk mujahid, insha’Allah, bror!

vi sees insha’Allah snart kjære bror, ta vare, wassalam

Og hvis noen har klart å henge med på arabisken og lurer på hvilken kategori landet Norge er i følge de lærde, avslutter Mohyeldeen med følgende tirade til Imam Sandnes – som forøvrig blir svar skyldig:

salam igjen, kjære Imam.

Hvilke Ulama har gitt denne fatwa, at Norge ikke er dar al Harb!?

Beklager, men jeg ble skikkelig sjokkert da jeg leste hva du skrev. Wallahi jeg er lei meg for at du noen kan mene noe sånt! Er ikke Norge med i NATO? Sendte dem ikke soldater til Afghanistan, Iraq, Lebanon, Somalia, Sudan, Chad, osv?

Dersom Norge sendte 1 KRONE til støtte for angrep mot Muslimer, så regnes dem som Dar al-Harb. Var det ikke Norge som sendte tusenvis av soldater til krig mot Islam og Muslimer, verden over??

Det finnes 3 forskjellige «stadier»;

1) Dar al-Iman (Khilafah, som du nevnte, ikke finnes idag..)

2) Dar al-Kufr (Våre muslimske land; Iraq, Pakistan, Saudi-Arabia, Kuwait, osv)

3) Dar al-Harb (Alle kuffar stater som fører aggresjon mot Muslimer).

Norge er i nummer 3, jeg vil gjerne ha navn på Ulama, eller om du kan sende fatwa, som sier at Norge ikke er Dar al-Harb, bror.

wassalam

Jeg finner ikke noen flere svar fra Imam Sandnes.

Debatten jeg siterer er klippet fra en tilfeldig nettside jeg fant, som er drevet av en tilsynelatende moderat islamsk organisasjon.

Jeg har aldri definert muslimer som fiender. Ingen andre mennesker heller, etter at jeg konverterte fra kommunismen. Jeg synes derfor det er skremmende å oppdage at noen så til de grader definerer meg som fiende; som norsk, som ateist, som feminist, som demokrat og humanist. Og ekstra skremmende: jeg vet ikke hvor mange de er, hvor stor innflytelse de har, og det er nesten umulig for meg å finne det ut. Tankene mine går til PST: har PST kontroll?

Ja, Per Fugelli – noen bygger fiendebilder, men hvem har oversikt over dem?