Politikk

-Fratatt nasjonal råderett

En nigeriansk statsborger bosatt i England voldtok ei 13 år gammel jente da han var 15 år, som han ble dømt for. Han har ingen tilknytning til England gjennom partner eller barn. Myndighetene ville derfor utvise han etter endt soning. I går satte juristene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen foten ned og beordret den britiske regjeringen til å la mannen bli boende i Storbritannia samt betale saksomkostningene. Det handler visstnok om retten til privatliv. Juristene i Strasbourg bestemmer over britenes folkevalgte.

Hege Storhaug, HRS

Nigerianeren kom til Storbritannia 13 år gammel, og var 15 år da han voldtok en 13 år gamle jente. Under rettssaken kom det frem at han var inspirert av sexistiske rappere, og at han ved hjelp av to venner lurte jenta i en felle i en leilighet der de dro henne inn på et soverom hvor hun ble voldtatt. Nigerianerens venner stod for tur, men jenta klarte å flykte. Han ble idømt fire års fengsel, og sonet ett år og 10 måneder. I dag er mannen 24 år og har siden voldtekten fullført skolegang og utdannelse bekostet av staten. Nå arbeider han for de lokale myndighetene. Da Storbritannia ønsket å deportere han etter endt soning, tok han saken til byråkratene og juristene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen – som overkjørte britene. Domstolen pekte på artikkel 8 i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen om retten til privatliv og familieliv

Domstolen mente at mannen har knyttet sosiale bånd (retten til privatliv), bånd han har knyttet mens han motsatte seg utvisning og gjennomførte den ene ankesaken etter den andre på de britiske øyene, og deretter i Strasbourg, melder Daily Mail.

The panel of seven – including judges from Bosnia, Albania and Montenegro – said the court must protect his ‘social ties’ with Britain, which have grown while he resisted deportation.

They said removing him from this country – where he works for a council and attends church – would be ‘disproportionate’ as he has committed no further offences and is no longer a danger to the public.

But critics accused the Strasbourg court of undermining Britain’s border controls.

Reaksjonene fra parlamentsmedlemmer er kraftige, som karakteriserer fortolkningen av menneskerettigheter som ”fordreid”, ”oppblåst”, ”en trussel mot våre grenser”. Som Toryenes Dominic Raab sier det: ”Det er avgjørende at vi reformerer Strasbourgdomstolen så vel som britisk lov for å gjenopprette folkelig fornuft.”

I fjor vant rundt 200 utenlandsk kriminelle retten til å forbli i landet på bakgrunn av artikkel 8. Som vi nylig meldte er misbruket av denne artikkelen ett av tiltakene i regjeringens plan for en ny innvandringspolitikk. Daily Mail viser til et tilfelle i fjor da en asylsøker med avslag likevel ikke ble utvist tross grov kriminalitet:

Last year failed asylum seeker Aso Mohammed Ibrahim, who ran over 12-year-old Amy Houston and left her to ‘die like a dog’ under the wheels of his car, used Article 8 to stay in this country because he has fathered two children here.

Statsråder for Toryene ønsker å erstatte Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som er knesatt i britisk lov, med en egen britisk menneskerettighetslov, noe Liberaldemokratene har avvist.

Det er mange grunner til at domfellelsen er foruroligende. På mange måter er dette nok et bevis på at juristene i Strasbourg nær sagt notorisk dømmer I favør av forbrytere, og eksempelvis ikke tar hensyn til befolkningens sikkerhet eller rettsfølelse. Juristene setter seg på en pidestall over folkevalgte parlamentarikere, nasjonal lovgivning og nasjonale domsavsigelser. Det hører nemlig også med til historien at den britiske ankedomstolen anså nigerianerens anke som så spinkle at domstolen endog nektet å behandle anken. Likevel stoppet ikke dette juristene i Strasbourg. Dette signaliserer langt på vei en forakt for Storbritannias rett til å beskytte innbyggerne mot utenlandske kriminelle.

Som Toryen Douglas Carswell sier det, har det ingen betydning hvem folk stemmer på eller hva de folkevalgte lover innen innvandringsfeltet: ikkefolkevalgte jurister i Strasbourg bestemmer.

‘This shows that it doesn’t matter who you vote for and it doesn’t matter what the politicians promise when it comes to immigration, as long as we remain subject to the Convention rapists who we want to deport will be free to stay.’