Islam

Ektefølt og bunn ærlig

Fahad Qureshi i Islam Net har opplevd et hardt kjør de siste dagene etter at det ble klart at han støtter dødsstraff og mener at muslimer som ikke gjør det samme er vantro. I en kronikk i dag vedgår han at mediekjøret tar hardt på han, men at han står fjellstøtt ved Allahs lover: ”De angriper fra alle hold. De prøver å demonisere meg og få samfunnet vendt mot de som ønsker å følge Muhammed (fred være med ham) sin levemåte. Jeg underkaster meg bare Allah og det vil jeg InshaAllah alltid gjøre,” skriver en åpenhjertig Qureshi, som særlig tar tar det tungt at folk som mener de er muslimer går mot hans budskap.

Hege Storhaug, HRS

Han er klippefast i troen sin, denne Qureshi, det kan ingen ta fra han. Under tittelen ”De vil slukke Allahs lys, men Allah vil ikke la det skje” forteller han at det kom helt bakpå han at hans mening om dødsstraff skulle vekke en slik interesse.

Jeg visste ikke at denne saken om dødsstraff i Islam ville blåses opp så mye som den gjorde. (…) Hadde jeg visst at media ville plukke opp tråden fra forumet og resultatet ville blitt at muslimer tok avstand fra Islams lovgivning ville jeg ikke latt den stå der. Når Minerva skrev en artikkel om diskusjonen for å sette oss i dårlig lys, fikk jeg heller ikke nedtur. Jeg tenkte Alhamdulillah, kanskje noen lærer noe av diskusjonen. (…) Jeg fikk litt nedtur og i tillegg begynte mange å kritisere hvorav de fleste var ikke-muslimer og «liberale muslimer» som alltid har vært fiendtlig innstilt overfor Islam Net. Jeg var allikevel optimistisk og hadde tro på at det lå noe visdom bak dette og at Allah ikke ville la oss gå til grunn da jeg virkelig håper og selv tror at jeg InshaAllah (hvis Allah vil) har ren intensjon med arbeidet jeg gjør i Islam Net.

Qureshi var fornøyd med sitt oppklarende intervju med VG, som ble videofilmet og som ligger på nettsiden deres. Han trodde misforståelsene var oppklart en gang for alle: at han har rett i at islam og Muhammed faktisk foreskriver dødsstraff.

Jeg tok feil! Hardere enn før kom kritikken fra alle kanter. Folk klikka helt og hengte ut Islam Net via meg pga. det jeg hadde sagt i intervjuet. (…) I tillegg var det full krig på facebook!

De demoniserte meg

Under denne hektiske tiden var det noen få personer som fikk meg til å holde motet oppe og samtidig gav en indre glede. Igjen var det et par brødre som sendte meg meldinger i innboksen på Facebook og viste 100 % støtte. Jeg ber til Allah at Han belønner dem for deres støtte og gir dem det beste Paradiset i det kommende liv, ameen. Dette var allikevel ikke nok for å veie opp mot alle angrepene som kom. Alle de uhyggelige «liberale muslimene» som alltid har plaget og ødelagt for oss, angrep fra alle kanter. På den ene siden ville jeg forklare for ikke-muslimer om at Islams straffesystem er det mest humane og beste systemet i verden, og på den andre siden var det liberalistene som tvang meg til å trekke frem beviser for de hardeste straffene uten at jeg fikk forklare kontekst. De tvang meg ved å sette tvil ved det jeg sa, de fikk det til å virke som om jeg var et sykt menneskefiendtlig vesen som stod for syke ting som egentlig ikke var en del av Islam. De fikk det til å virke som om det jeg sa ikke var fra Allahs lover og Profeten (fvmh) sin praksis. De fikk det til å virke som om jeg hadde kommet med denne «syke» praksisen, eller at det var andre syke ekstremister som stod for dette og at det ikke kunne assosieres med den sanne Islam. I en slik situasjon følte jeg meg presset til å legge vekt på det faktum at det ikke var jeg eller noen syke mennesker som stod for dødsstraff, men at dette var en lov foreskrevet av Allah og praktisert av Muhammed (fvmh), fremfor å kunne forklare visdommen bak denne loven til de som ikke er muslimer. Jeg følte meg fanget. Det var «mine egne» (dvs. de som kaller seg muslimer) som hadde sviktet meg. Jo mer jeg vektla at dødsstraff er en legitim praksis fremfor å snakke om hvordan dette faktisk blir praktisert i Islam og hvilken visdom Allah har med denne straffemetoden, desto mer klarte de «liberale muslimene» å demonisere mitt og Islam Nets ansikt.

Qureshi går deretter i rette med kritikere som Shazia Sarwar og Abid Raja.

Jeg bøyer hodet mitt kun til Allah og ikke til noen mennesker, uavhengig av vedkommende er TV2 reporter som Shazia Sarwar eller hvem det enn skulle være. (…) Jeg innser nå at jeg bare skulle latt vær å svare på deres angrep over alt og da hadde jeg heller ikke gått i fella deres. Jeg er menneske jeg også, og det er ikke uvanlig at folk gjør feil. Jeg sier forøvrig at jeg står 100 % for det jeg sa i intervjuet mitt til VG og mitt ståsted i forhold til dødsstraff og konseptet om takfir.

Det er særlig kritikk fra muslimsk hold som har gått innpå han. Han hadde forventet at langt flere ville støtte Allahs lovgivning.

Den samme kvelden fikk jeg skikkelig nedtur. Det er forøvrig flere faktorer hvorav de største er den harde kritikken jeg har fått fra egne rekker. Hvor jeg hadde forventet mest forståelse fikk jeg det stritt motsatte. I tillegg mangelen på at andre har støttet meg opp i mitt forsvar på internett andre enn Zeshan og noen få andre som forsvarte meg. I realiteten forsvarte de ikke meg, men de forsvarte det Allah har åpenbart, og det var derfor jeg også hadde forventet flere. (…) I en stund føltes det som om jeg hadde tapt. Nå føler jeg det Alhamdulillah mye bedre igjen for Allah vil ikke la sin religion bli knust på denne måten. InshaAllah jeg vil bestå denne testen, for det er ikke noe mer enn det. Sabr InshaAllah. De vil slukke Allahs lys, men Allah vil ikke la det skje (…)

Til dere som forstår hva jeg mener, Alhamdulillah, til dere som er motstandere av vårt arbeid, dere får svare til Allah på samme måte som jeg skal svare til Allah. Jeg kommer InshaAllah ikke til å bruk mer tid på dere. Jeg er muslim og underkaster meg kun Allah og vil InshaAllah aldri gjøre kompromiss med Allahs religion, uavhengig av om dere blir fornøyd eller ikke.

Kardinalspørsmålet er hvor mange Qureshier det norske demokratiet kan tåle uten at sentrale frihetsverdier rokkes ved.