Vold og overgrep

Dramatisk tale fra tillitsvalgt i politiet

Oslo har opplevd en eksplosiv økning i antall overfallsvoldtekter. I hele fjor ble det anmeldt 24 slike voldtekter, mens allerede før sommeren i år var det registrert 23 overfallsvoldtekter. I juli og august skjøt statistikken i været med 16 nye overfallsvoldtekter. Tillitsvalgt i Oslopolitiet går nå hardt ut mot ressurssituasjonen i politiet som karakteriseres som ”helt jævlig”, og tilstanden i Oslo betegnes som ”fritt vilt for overgripere”.

Hege Storhaug, HRS

Seksjonstillitsvalgt ved Vold- og sedelighetsseksjonen i Oslopolitiet, Eirik Wilmann, går usedvanlig hardt ut i Dagbladet.no i dag. Dette kan umulig kjennes godt for Knut Storberget:

– Det er bare 26 ansatte på sedelighetsavsnittet. I fjor var det medieoppslag om krise i avsnittet og da ble noen av sakene satt ut til andre politienheter, men nå er det verre, sier Wilmann til Dagbladet.– De 26 har ansvar for 250 saker. Det er helt jævlig. De som er på jobb padler og prøver å holde hodet over vannet, sier Wilmann videre.

(…)

– Befolkningen fortjener bedre og beslutningstakerne i landet må gjøre noe. Det er betenkelig at Norge som et av verdens rikeste land og fineste demokrati, lar det være fritt vilt for overgripere, og at henrettelser skjer på åpen gate, sier Wilmann til Dagbladet.– Vi trenger et stort løft i antall tjenestemenn ute i gata. Vi må ta gata tilbake og få folk til å føle seg trygge, så får vi forhåpentligvis også mindre tilflyt av saker hit, sier han.

– Vi trenger et stort løft i antall tjenestemenn ute i gata. Vi må ta gata tilbake og få folk til å føle seg trygge, så får vi forhåpentligvis også mindre tilflyt av saker hit, sier han.Oppklaringsprosenten for seksualforbrytelser første halvår var på 61,4 prosent, en liten nedgang fra året før. For voldsforbrytelser var det også en nedgang.- Vi har effektivisert seksjonen, men det strekker ikke til. Kompetansen og innsatsviljen er stor, men vi har bare to hender og et hode. Det går ikke rundt.

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde støtter ikke Wilmann. Hun mener ressursene er tilstrekkelige. Den samme Rohde var modig og klar i talen i 2009 da hun gikk ut og fortalte at samtlige menn bak de 41 overfallsvoldtektene de siste tre årene den gang hadde ikke-vestlig bakgrunn. Hvem overgriperne er dette året, sies det ikke noe om. Kan Rohde ha fått en form for munnkurv av statsråd Storberget?