Ytringsfrihet

Den vanskelige religionskritikken og -utøvelsen

Land der muslimer er i majoriteten scorer dårligst på en rekke områder knyttet til myndighetenes begrensinger av religionsutøvelse og sosial fiendtlig knyttet til religiøs tro. Den ferske PEW-undersøkelsen viser også at nesten en tredjedel av verdens befolkning lever i land der disse problemene har forverret seg betydelig i perioden 2006 til 2009. OIC-land kommer særlig dårlig ut av undersøkelsen.

Hege Storhaug, HRS

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public nye rapport “Rising Restrictions on Religion” tegner et nedslående bilde av mangel på fri religionsutøvelse særlig I land der muslimsker er i flertall, men også i andre sentrale land. Syv av de ti landene som scorer høyest – det vil si mest negativt – knyttet til myndigheters begrensninger på religionsutøvelse er OIC land, det vil si Egypt, Iran, Saudi- Arabia, Usbekistan, Maldivene, Malaysia and Indonesia. De tre andre er Kina, Burma og Eritrea. Seks av disse tilandene er utpekt av USAs myndigehter som “særlig bekymringsfulle”: Burma, China, Eritrea, Iran, Saudi Arabia and Uzbekistan.

Når det gjelder “sosial fiendtlighet” knyttet til religion ligger Irak, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Indonesia, Nigeria, Bangladesh og Egypt på ti på topp av verstinglandene sammen med India og Israel. Ti land hadde en betydelig økning i sosial fiendtlighet, finner jeg i selve rapporten: Bulgaria, Danmark, Russland, Sverige og Storbritannia. Mye av den økte spenningen i Europa tillegges at den muslimske befolkningen øker raskt, antisemittisme, og aggresjon mot kristne minoriteter.

Much of the tension in Europe focused on the region’s rapidly growing Muslim population, but in some cases it also reflected rising anti-Semitism and antagonism toward Christian minorities, such as Jehovah’s Witnesses.

18 av 26 land der regjeringene ”forbyr” en eller flere religiøse grupper å praktisere troen, er OIC-medlemmer: Brunei, Tsjad, Egypt, Indonesia, Iran, Irak, Libya, Malaysia, Maldivene, Mauritania, Pakistan, Saudi-Arabia, Somalia, Syria, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan og Usbekistan. De åtte andre landene er Burma, Kina, Eritrea, Laos, Madagaskar, Monaco, Tuvalu og Vietnam.

OIC-land dominerer også listen over land som har begrensinger på konvertering. Av 29 land er 25 dominerte av islam: Afghanistan, Algerie, Bangladesh, Komorene, Egypt, Indonesia, Iran, Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldivene, Mauritania, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tadsjikistan, Tyrkia, De arabiske emiratene, Usbekistan og Jemen. De fire ikke-muslimske landene er Eritrea, India, Israel og Vietnam. I 13 land ble det registrert fysisk vold ved konvertering, 10 var muslimske: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Komorene, Egypt, Jordan, Nigeria, Pakistan, Somalia og Syria. De tre andre landene er India, Mongolia og Nepal.

16 av 26 land/områder der “religionsrelaterte terroristgrupper” forvoldte skader eller dødsfall i ti tilfeller eller flere, er OIC-medlemmer: Afghanistan, Algeria, Aserbajdsjan, Egypt, Iran, Irak, Libanon, Mauritania, Niger, Pakistan, palestinske territorier, Somalia, Sudan, Syria, Usbekistan og Jemen. De ti resterende landene er Den sentralafrikanske republikk, Kina, Kongo, Etiopia, India, Israel, Nepal, Filippinene, Russland og Sri Lanka. PEW-rapporten peker ikke på hvem som står bak terrorangrep, men i land som India, Israel, Filippinene og Russland står først og fremst islamistiske grupper bak.

Pew har også sette på straff for blasfemi, krenkelse/kritikk av religion og frafall. Som Pew sier det: ”Mens slike lover noen ganger fremheves som en måte å beskytte religion på, vil de i praksis ofte resultere i straff overfor minoriteter med en tro som defineres som uortodoks eller kjettersk.” 21 muslimske land faller i denne kategorien: Afghanistan, Algerie, Bahrain, Brunei, Egypt, Indonesia, Iran, Irak, Jordan, Kuwait, Maldivene, Marokko, Pakistan, Qatar, Saud- Arabia, Somalia, Sudan, Tadsjikistan, Tyrkia, Vest-Sahara og Jemen. 23 ikke-muslimske land straffer slik religionskritikk: Østerrike, Brasil, Burma, El Salvador, Etiopia, Frankrike, Tyskland, Helles, Honduras, Island, India, Italia, Malta, Mauritius, Nederland, Polen, Romania, Russland, Samoa, Singapore, Spania, Sverige og Storbritannia.

Åtte av ti land i Midtøsten og Nord-Afrika har lovverk mot blasfemi, frafall eller krenkelse av religion, den høyeste andelen sammenliknet med andre regioner. 60 prosent av disse landene bruker straffeloven aktivt. I Europa har 38 land slike lover som brukes aktivt. Rapporten sier derimot ingenting om type straffer ved lovbrudd i muslimske og ikke-muslimske land. Med en studie gjort av Human Rights First, publisert i mars, dokumenterte mer enn 70 saker i 15 land som har blasfemilovverk. Fire saker var i ikke-muslimske land.

They were in Austria (where a woman was fined for “denigrating” Islam during a lecture); India (where nine people were charged over a magazine article said to have injured the sentiments of Hindus); Sri Lanka (where a convert from Buddhism to Islam was accused of offending Buddhism); and Poland (where a provocative rock star was accused of insulting religious sentiments in the predominantly Catholic country).

By contrast, the vast majority of the cases documented in the report took place in Islamic countries – Afghanistan, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Jordan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia and Sudan – and included lengthy prison terms and the imposition of the death penalty, as well as extrajudicial retribution such as mob attacks and killings.

Ett land er ikke med i rapporten: Nord-Korea. Grunnet det undertrykkende styret og det lukkede landet har ikke PEW klart å samle tilfredsstillende data om forholdene knyttet til temaet.

Countries With Worst Religious Freedom Grades Are Mostly Islamic