Ytringsfrihet

Budbringeren forsøkt skutt

I kjølvannet av 22.juli har mang en stemme brukt anledningen til å male den ene fanden etter den andre på veggen. Vår eminente forfatter og nå også filmskaper, Walid al-Kubaisi, er intet unntak. I Morgenbladet forrige uke benyttet Mohammad Usman Rana spaltene til å ”eurabisere” al-Kubaisi. Det var enkelt for al-Kubaisi å tilbakebevise feberfantasiene.

 

Walid al-Kubaisis innlegg i dagens Morgenbladet, gjengitt med forfatterens tillatelse.

Ikke skyt budbringeren

Av Walid al-Kubaisi

I forrige ukes Morgenbladet skrev Mohammad Usman Rana et innlegg der han aktualiserer det unyanserte angrepet på min film Frihet, likhet og Det muslimske brorskap. Han sammenligner filmen min med Eurabia-teorier, og klister merkelappen «Eurabia-ideolog» på meg. Dette trenger korrigering.

1. Da diskusjonen om Eurabia ble aktuell i Norge i 2007, tok jeg raskt avstand fra konspirasjonen, raskere enn andre norske muslimer og eksperter. I mars 2007 skrev jeg i Dag og Tid: «Dette er en konspiratorisk mentalitet som mangler sidestykke […] Selvfølgelig skader slike konspiratoriske argumenter islamdebatten.»

2. Filmen er basert på fakta dokumentert med kamera. Målet var nettopp å advare mot og bekjempe Eurabiateorien, som beskylder alle muslimer og kriminaliserer deres eksistens i Europa: Jeg reiste til den muslimske verden og intervjuet ledere i Det muslimske brorskap. Til min forbauselse bekreftet de islamistiske lederne Eurabia-drømmen. Yusuf Al-Qaradawi forklarte at ambisjonen om å erobre Europa er basert på et av Profetens løfter. Amro Khalid sa at de neste 20 år er avgjørende for islams makt i Europa fordi europeiske kvinner ikke føder, mens muslimske kvinner er fruktbare og lager flere barn for å bygge islams makt i Europa. Rana beskylder meg for disse illusoriske påstandene. Faktum er at jeg formidlet dem, og tok avstand fra deres innhold. Jeg sa i filmen at «vi må skille mellom den islam som jeg kjenner, og Muslimbrødrene som kapret islam og forvandlet religionen islam til politisk ideologi. At vi må lære å skille mellom muslimer og islamister». Jeg intervjuet også muslimske intellektuelle og forfattere som kritiserte Muslimbrødrenes ambisjoner.

3. Rana skriver: «I filmen ble det påstått at muslimer kan komme i flertall om 40–50 år.» Det er Muslimbrødrenes påstand, ikke min. Filmen tok avstand fra påstanden. Det er en moralsk regel i Norge som sier: «Ikke skyt budbringeren». Rana anvender ikke denne regelen når det gjelder meg, og dermed bidrar han til å forurense debattklimaet.

4. Eurabia-konspirasjoner får næring av uttalelser som dem jeg formidlet i filmen. På YouTube finnes utallige klipp som bekrefter dette. Da jeg kom hjem håpet jeg at media ville støtte filmens budskap: Muslimene er uskyldige. Det muslimske brorskapet dyrker en illusjon. Da Fritt Ord viste filmen i Vika kino sist høst, tenkte jeg at representanter for muslimene kanskje vil opptre klokt og ansvarlig og ta avstand fra uttalelsene til Det muslimske brorskapets representanter. Det var et sjokk at de i stedet angrep meg og filmen. Mens ingen av dem kritiserte Al-Qaradawi, Amro Khalid eller Mahdi Akif. Det ensidige angrepet på meg bekrefter mistanken rundt dem om at de er enige med sine mentorer og at de bærer samme ideologi. Rana var en av dem som angrep meg i kinosalen.

5. Det muslimske brorskap, som misbruker islam, har en strategi: De betrakter kritikk mot dem som kritikk mot religionen islam. Forkaster man deres ideologi, er man frafallen. ifølge dem. Rana følger i sitt innlegg samme spor: Han debatterer med en fiende, ikke med en meningsmotstander.

6. Rana skriver: «… og terroristen bruker da også al-Kubaisi som sannhetsvitne i sitt famøse manifest.» Å nevne dette uten å sitere morderens manifest, er en stygg, uærlig debatteknikk. Les teksten: Anders Behring Breivik bruker Al-Qaradawi og daværende leder av Islamsk Råd, Hamdan, som sannhetsvitner. Han nevner meg, fordi jeg tok avstand fra deres uttalelser. Han nevner statsråd Trond Giske på samme side som meg.

7. Mens mine kritikere sloss i sandkassen, ble filmen valgt av filmfestivalen i Volda som en av årets tre beste filmer sammen med Gazas tårer. Filmen ble også nominert til Gullnymfen, en prestisjepris på den internasjonale tv-festivalen i Monte Carlo, og konkurrerte med gigantene BBC, CNN og Al-Jazeerah. Filmen ble oversatt til arabisk av muslimer, og ingen oppfattet filmen som angrep på islam og muslimene, kun som en advarsel mot Det muslimske brorskap.

8. Vi må stå sammen mot Behring Breiviks høyreekstremister, mot hans terror. Men vi må ikke kriminalisere meningene, men bekjempe dem med mer ytringsfrihet og åpenhet. La Rana fortsette denne propagandakampanjen mot meg. La ham ødelegge for seg og andre muslimer. Jeg stoler på nordmenns rettferdighet og evne til å forstå at islamkritikk også er motivert av humanisme og opplysning. Kritikk og meningsforskjeller burde ikke bekjempes ved å kneble folk og spre rykter om dem.

Walid al-Kubaisi Forfatter, statsstipendiat og redaktør av opplystemuslimer.no