Politikk

NRK: partipolitisk nøytral?

NRK er på folkemunne blitt kalt ARK, - Arbeiderpartiets Rikskringkasting. Mange på den politiske høyresiden har i alle år påstått at kanalen er venstrevridd. Hvis påstanden skulle medføre riktighet, er dette spesielt uheldig i et land som Norge, hvor man ikke tillater politisk reklame på TV. NRK har maktet å beholde sin dominerende stilling under valgkamp og partiutspørring også etter demonopoliseringen, men har etter hvert fått ganske sterk konkurranse fra TV2.

Av Peter Meidell

Etter partiutspørringen under stortingsvalgkampen i 2005 ble det for første gang gjennomført et forskningsprosjekt med fokus på NRK og TV2’s grad av nøytralitet under utspørring av de politiske partier. Prosjektet ble gjennomført av de tre forskerne Magne Martin Haug og Haavard Koppang fra Handelshøyskolen BI, og Jan Svennevig fra Universitetet i Oslo, (Moderator Bias in Television Coverage of an Election Campaign with no Political Advertising – Nordicom Review 31, 2010, s. 79-94). Partiene som deltok i 2005-valget var Høyre, Venstre og KrF – som utgjorde den sittende regjeringskoalisjonen – Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet – som gikk til valg på et samlet rødgrønnt alternativ, og FrP deltok som en joker på sentrum-høyresiden. Forskerne spurte seg hvordan den sittende koalisjonen kunne tape 2005-valget med en økonomi som blomstret, en arbeidsløshet som lå lavest i den industrialiserte verden, rekordlave renter og lavere skatter enn på lenge, samt en betydelig netto valutaformue.

Analysen av partiutspørringen

Analysen fokuserte på forhold rundt utspørringen av politikerne i NRK og TV2, – om politikerne ble ønsket velkommen og introdusert i studio på en nøytral og ensartet måte, eller om velkomsten varierte fra parti til parti, – om de ulike partiene ble stilt de samme spørsmålene eller om de varierte, og om spørsmålene som ble stilt dreiet seg om vesentlige eller marginale tema i forhold til gjestens partiprogram. I innslaget ”den typiske velger” vurderte man hvorvidt denne velger ble fremstilt i et positivt eller negativt lys, og også hvorvidt han eller hun virkelig var en gjennomsnittlig og typisk representant for sitt parti.

Resultatene: venstrevridning i NRK

Resultatene fra undersøkelsen viste at TV2 kom ut med ganske sammenfallende poeng for de ulike partier, mens NRK viste signifikant utslag etter en statistisk t-test med klart positivt resultat for det rødgrønne alternativ og med negativt utslag for den sittende regjeringskoalisjonen. I lys av blokkenes meget jevnstore stemmetall er det stor sannsynlighet for at NRKs påviselige vridning i favør av venstresiden var det som skulle til for at de rødgrønne kunne komme i posisjon etter stortingsvalget i 2005.

Viktig for demokratiet at NRK tar analysen alvorlig

Etter 22/7 er det blitt ytterligere utfordrende for statskanalen ikke å favorisere enkelte partier på bekostning av andre. Vi står nå foran det første valget etter at rapporten forelå. Det er viktig for demokratiet i Norge at NRK tar analysen alvorlig. ”Dagsnytt 18” er ett av mange fora der rapporten burde debatteres. Ifølge pålitelige kilder har NRK hittil ikke vist noen interesse for det.

Innlegget ble refusert av Aftenposten