Integrering og integreringspolitikk

Debatt i Oslo i dag om velferd og 22/7

I kveld inviterer Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund til debatt med utgangspunkt i Velferds- og migrasjonsutvalgets utredning, samt om situasjonen etter 22/7. Grete Brockmann har hovedinnledning, dernest følger et panel bestående av Unni Wikan, Gudmund Hernes, Sylo Taraku og Hege Storhaug. Møtet er åpent for alle.

Her fra invitasjonen:

Arrangementet er i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund og blir den første i rekken av Onsdagsdebatter som går gjennom hele høstsemesteret. Det endelige panelet er satt:Grete BrochmannUnni WikanGudmund HernesHege Storhaug Tina Shagufta KornmoEn av våre mest erfarne ordstyrere, Håvard B. Øvregård skal lede debatten og får en kopi av denne mailen. Om dere har spørsmål knyttet til ordstyringen kan disse rettes til ham. Debatten vil finne sted i Betong på Chateau Neuf (Slemdalsveien 15).

En kort gjennomgang:Kl 19.00: Etter at Håvard har ønsket velkommen skal Grete Brochmann åpne ved å si noe kort om hovedlinjene i utredningen til Velferds- og migrasjonsutvalget, og litt innledningsvis om situasjonen etter 22. juli. Deretter får de øvrige paneldeltagerne mulighet til å kommentere Brochmanns innlegg og utvalget, og debatten holdes i panelet frem til pausen.Kl 20.00: En kort pause på fem-ti minutter før publikum får komme med spørsmål og kommentarer til panelet. Utgangspunktet for debatten er Velferds- og migrasjonsutvalgets utredning, under følger fem tema tilknyttet denne som vi håper å komme innom. Det er selvfølgelig mulig at hver av disse ikke får like mye oppmerksomhet av panelet, men de er tema som kan styre debatten i en viss grad. VelferdsstatenDen norske velferdmodellen ble ikke laget med tanke på stor innvandring, men de fleste er enige om at den bør bevares i så stor grad som mulig. Å yte etter evne og få etter behov er en fin tanke, men hvordan reagerer innvandringsgrupper på den? Det er ofte i tabloidenes integreringsdebatt at det dukker opp eksempler på misbruk av offentlige tjenester fra innvandrergrupper, er det vanskelig å få disse til å bli med på samfunnskontrakten? Hva spiller inn av materielle, kulturelle, og religiøse faktorer? InnvandringspolitikkDet er vanskelig å gjøre mye med innvandringspolitikken pga internasjonale avtaler og det faktum at den allerede er restriktiv. Mest spillerom kan det være i en strammere familieinnvandringspolitikk, men etter hvilke kriterier? Forslaget fra Arbeiderpartiet om å forby søskenbarnekteskap ble møtt med stor skepsis.

Noen kritikere argumenterer for en full stenging av grensene – er vi avhengige av arbeidsinnvandringen? ArbeidUtvalget konkluderte med at det var en bekymringsfull stor utstrømming fra arbeid til helserelaterte ytelser etter ca 10-15 års botid, samtidig som vesentlige grupper – spesielt kvinner – aldri kommer i arbeid. Derfor la de mye vekt på en aktiviseringslinje som skal få utrykk i overgang fra kontantoverføringer til tjenester, mest oppmerksomhet fikk forslaget om å fjerne kontantstøtten. Hva er årsakene til at disse gruppene ikke er i arbeid, og er utvalgets forslag de mest virkningsfulle? UtdanningBarn i innvandringsfamilier er sjeldnere i barnehage enn andre barn, og familiene har ofte en konservativ fordeling av omsorgsroller. Å fjerne kontantstøtten og andre tiltak er foreslått, men i hvor stor grad vil det endre mønsteret? Halvparten av innvandringselever fra Asia og Afrika mfl. fullfører ikke videregående skole innen fem år. Hva er årsaken til at mange ikke kommer gjennom skolen? Er det sammenheng mellom karakternivå og andel av elever med innvandrerbakgrunn? Et lyspunkt er at innvandringsgrupper som fullfører videregående har ganske stor sannsynlighet for å ta høyere utdanning, hvordan skal vi få flere til å følge dette eksemplet? BoforholdDet er vel kjent at innvandrere i større grad leier enn eier bolig og at de jevnt over har trangere boforhold. Men et ofte tilbakevendende spørsmål i innvandringsdebatten er påstanden om at innvandrere i Norge trekker sammen i enkelte områder (Groruddalen, Tøyen etc). Hvordan påvirker dette integreringsarbeidet?