Terrorisme og ekstremisme

Samfunnsvokternes dype søvn

Hva som fanger medias interesse er til tider psykedelisk og fullstendig absurd. Det samme gjelder hva media ikke interesserer seg for. Som at en al-Qaida-ideolog flys til landet vårt, får scenen for seg selv, og hylles av over tusen unge norske statsborgere. Det hører med til historien at denne ideologen ikke får sette sin fot på canadisk eller britisk jord, sistnevnte som endog er beryktet for å ha tatt imot så mange islamistiske ekstremister. Norsk media syntes ikke terrorideologen Khalid Yasins opptreden i regi av Islam Net var verdt å bruke energi på. Det er lov til å undre seg: hvor ekstrem må man være for at media kjenner sin besøkelsestid? Det er lov å bli både skremt og forbanna over denne grove unnlatelsessynden.

Hege Storhaug, HRS

Personlig er jeg ikke i tvil: hadde en studentorganisasjon invitert en naziideolog og dertil hyllet vedkommende for åpen scene, hadde det ført til krigstyper på forsiden til Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagsavisen, og NRK og TV2 hadde selvsagt også kjent sin besøkelsestid. Heldigvis. Det er åpenbart ikke likebehandling i media overfor forkvaklede og groteske ideologier og dets fanebærere. At alle våre tyngste medier overså at Khalid Yasin skulle opptre i Oslo vitner om en himmelropende mangel på samfunnsansvar. Khalid Yasin er en livsfarlig ideolog og hjernevasker, med bånd til terrorist nummer 1 i dagens verden, Anwar Al-Awlaki. Nå som Yasin og Islam Net har gjennomført ”showet” sitt i fred for nasjonale medier, er det lov å spørre seg hva som skal til av ekstreme holdninger fra islamistisk hold før media rykker ut av redaksjonslokalene? Er det slik at Islam Net og Yasin anses som så sært, at det ikke tas alvorlig? Nå er det slik at det skal ha møtt frem over 1 000 personer, de aller fleste unge og studenter. Da er kanskje tilstanden ikke så sær? Tvert om må man kunne si at Yasin har bred appell, og at det derfor er desto viktigere å rapportere fra vår nye tidsånd og konfrontere våre ledende politikere: hva har de tenkt å gjøre for å koble ut den livsfarlige ideologiske tsunamien som rammer våre unge?

Yasin opptrådte både i Oslo og Kristiansand, der siste opptreden var på Universitetet i Agder i Kristiansand i går. Islam Net som har etablert seg i Oslo, Bodø og Tromsø, ser således ut til å ekspandere. Vi tipset Fædrelandsvennen om arrangementene i Sørlandets hovedstad, og avisen fulgte opp på nyhetsplass. Kronikken som vi også sendte avisen ble ikke publisert, men kildene våre ble brukt.

Fædrelandsvennen ble nektet inngang til det åpne møtet med Yasin. Så mye for dialogen som Islam Net stadig refererer til. At Fahad Qureshi også trakk skriftelige sitat i nyhetsartikkel i samme avis – og det ble akseptert – er det grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved. Uansett hva denne studentlederen uttalte, kan jeg ikke se annet enn at det er av betydelig interesse for offentligheten. Et stalltips: dersom HRS eksempelvis inviterer, promoterer og hyller Geert Wilders som foredragsholder i Oslo, er det noen som tror at media ikke hadde brydd seg? Wilders predikerer dertil ikke vold og hat mot mennesker, ei heller dødsstraff og hvitvasking av selvmordsbombere. Jeg kunne personlig formulert kommentarern signert både den ene og andre som hadde fordømt oss som ekstremister av verste sort. Navn nevnes ikke – de ligger åpent i dagen for den som har fulgt med i debatten de siste årene.

Her følger kronikken vi sendte Fædrelandsvennen:

Terrorideolog til Kristiansand

Hege Storhaug, HRS

Norge sender soldater i krig som risikerer livet i kamp mot islamske terrorister. Samtidig inviteres en Al-Qaida-ideolog hit til Norge for å hjernevaske og rekruttere norske studenter. Khalid Yasin holdt foredrag på terroristkonferanse i London for to år siden. Nå kommer han til Kristiansand.

Med dramatisk bilde av et New York i bomberegn og flammer ble konferansen

«The End of Time…A New Beginning» lansert for to år siden. Konferansen hadde foredrag med titler som «The sound of the trompet – the real terror starts» og «Are you prepared …time waits for no man». Det vakte selvsagt sterke reaksjoner i britisk media da det ble avslørt at denne konferansen skulle avholdes i East London Mosque.

Anwar Al-Awlaki var hovedforedragsholder på konferansen. Han er åndelig leder i Al-Qaida – han foreleser, motiverer og rekrutterer. Han deltar også direkte i planlegging og opptrening av terrorister. Tre av 9/11 terroristene hadde vært på opplæring hos han, både på forelesninger og privat. Det samme hadde han som utførte Fort Hood-massakren i 2009, «The Christmas Day Bomber», samt bombemannen fra Times Square. På grunn av Al-Awlakis direkte forbindelser til flere terroraksjoner, omtales han ofte som terrorist nr. 1 og verdens farligste mann. Fordi han er etterlyst måtte han forelese via telefon og internett.

Også Khalid Yasin foreleste på denne konferansen. Han opptrer i flere sammenhenger sammen med Anwar Al-Awlaki; eksempelvis på kanalen, West London Dawa og på en rekke islamske nettsider.

Nå kommer Khalid Yasin til Agder Universitet for, med våre ord, å hjernevaske studenter. Han er invitert av Norges største muslimske studentorganisasjon, Islam Net. Khalid Yasin sier at «han har lov å drive hjernevask, fordi de vantro driver hjerneforsøpling.»

Og det skal en god del hjernevask til for å få unge mennesker i den vestlige verden til å gi avkall på musikk, dans, all vestlig kultur, litteratur og ikke minst opplysning – for å underkaste seg en ideologi hvor idealsamfunnet er et islam verre enn middelalderen. Der alt er styrt av strenge uforanderlige lover gitt fra Allah.

Khalid Yasin sier i et intervju: Et folk som ikke styres av sharialover er et lovløst folk. I islam finnes ikke noe skille mellom kirke og stat, eller mellom religiøse og sivile lover, fordi lovene ikke er skapt av mennesker, men av Allah.

Hjernevasken som bedrives går ut på å demonisere den vestlige verden. Grov historieforenkling og -forfalskning er en viktig ingrediens – for konklusjonen skal bli at det er «Vesten» som er terrorister. Da må vi i dagens Norge stilles til ansvar for slavehandel, apartheid, indianerslakt og kort sagt alt som har skjedd av terror, drap og overgrep helt fra Columbi tid og fram til nå.

I foredraget «Islam vs Terrorism» summerer Yasin opp, og kommer fram til at «Vesten» har drept 489 millioner mennesker de siste århundrene. Kina og India inkluderes i «Vesten»-begrepet. Og slik sett blir islamske terrorister for smågutter å regne. Dessuten er Al-Qaida frihetskjempere, ikke terrorister, konkluderer Yasin.

Etter historieundervisningen, gir Yasin og de andre predikantene som regel en leksjon i samfunnsfag. Riktignok ble Yasin i et australsk dokumentarprogram for noen år siden, i tillegg til mye annet, avslørt i å ha jukset grovt med CVen sin. Han har aldri gått på de skolene som han oppgir, men det betyr lite for undervisning i hjernevasksammenheng. På grunn av all terroren vi i “Vesten” har utført, blir vi straffet av Allah, sier Yasin. Sodoma og Gomorra var ren idyll sammenliknet med elendigheten som Allah straffer oss med i dag: Rusmisbruk, prostitusjon og 2.8 millioner horer som jobber for 10 millioner halliker (?), aborter foretatt i 40.uke, selvmord og umoral.

Bare ett av Khalid Yasins utallige foredrag har hundre tusenvis av visninger på YouTube. Indoktrineringen foregår i moskeer, på konferanser og TV-kanaler. DVD-er selges i kjempeomfang i muslimske bokhandlere og på nett.

USA fikk sin første ”hjemmedyrket” terrorist nettopp gjennom en studentorganisasjon som Islam Net. Carlos Bledsoe, en vanlig Amerikansk middelklassegutt, ble til Abdulhakim – omvendt, hjernevasket og radikalisert på Universitetet i Nashville – av samme type predikanter som kommer hit og hjernevasker norske studenter.

Ayaan Hirsi Ali skrev for kort tid siden om Det muslimske brorskap, som hun selv tilhørte før hun konverterte fra islam, at de har skjønt at hjernevask fungerer bedre enn vold. Brorskapet har samme fiende og målsetting som Al-Qaida, men har i likhet med våre hjemlige islamister, skjønt at metoden til Khomeini i Iran var er en bedre vei å gå enn Al-Qaidas. Khomeini kom til makten uten vold, ved å spille på iranernes misnøye med sjahens regime. Volden kom seinere.

Ayyan Hirsi Ali sier videre at Brorskapets målsetting innad i Egypt er å få kontroll over utdanningsinstitusjoner – fra barnehage- til universitetsnivå. Få inn et pensum som indoktrinerer til underkastelse og lojalitet overfor de religiøse lovene og regimet.

Islam Net skriver i Khalid Yasin-invitasjonen at det ikke er «særlig heldig for samfunnet at Halvor Tjønn har utgitt sin svært misvisende bok om Muhammed (fred være med ham). Denne boken bidrar til å spre fremmedfrykt og islamofobi. Med hensyn til det nevnte, inviterer Islam Net alle nordmenn til åpen dialog om hvem denne mannen – Muhammed (fred være med ham)) – virkelig var.»

Ayaan Hirsi Ali mener på sin side at det som er uheldig for samfunnet er spredningen av islamistisk ideologi. I de muslimske landene vil dette føre til brudd på menneskerettigheter, vold, økonomisk krise og menneskeflukt – i første omgang de som har penger og utdanning på et rimelig nivå. Det vil øke fattigdommen og destabilisere regionen – muligens også Europa.

Politikere, lokalt som nasjonalt, bør bekymre seg for den gradvise innflytelsen til jihadistene, nå også blant studenter i Sørlandets hovedstad – hvis frihet betyr noe. Dette er ikke en influensa som går over seg selv.