Vold og overgrep

Rå kynisme befestet i Storbritannia

Pakistanere i Storbritannia har sørget for å plassere seg på bunnen sosialt og økonomisk og slik være en ikke-tallfestet byrde for samfunnet. Ikke nok med det: pakistanske nettverk utnytter sårbare britiske jenter kynisk og brutalt. Systematiske voldtekter og annen seksuell vold ser ut til å ha befestet seg som en ny praksis på de britiske øyene. Slik legges forholdene til rette for voldelige motreaksjoner.

Hege Storhaug, HRS

Nok en gang åpnes dørene til en britisk rettssal for et nettverk bestående av pakistanske menn som kynisk utnytter og misbruker i all hovedsak britiske mindreårige jenter seksuelt (i noen saker har ofrene også hatt innvandrerbakgrunn, men aldri muslimsk bakgrunn). Denne gangen sitter ni menn på tiltalebenken for 55 forbrytelser mot syv jenter, som inkluderer prostitusjon av mindreårige. Mønsteret er det samme som i andre saker: mennene er i all hovedsak av pakistansk opprinnelse, de er typisk gift, og i denne aktuelle saken fra Shropshire, befinner det seg også en bestefar på tiltalebenken. Jentene som plukkes ut kommer oftest fra sosialt belastede familier og jentenes nettverk kartlegges med tanke på om de har familiemedlemmer som vil stille opp og gi dem beskyttelse. Har de ikke det, er veien videre for å fange dem å skjemme dem bort med gaver, kompliment, mat, telekort, sigaretter og alkohol. Så begynner den seksuelle mishandlingen. Det er med andre ord en kynisme av en annen verden som har etablert seg i Storbritannia, for det er ingen grunn til å tro annet enn at de sakene som kommer offentligheten for ørene kun er toppen av et isfjell.

Teenage girls were treated as «sexual commodities to be sold or gifted», a jury in a child prostitution trial has been told.

Nine men deny a range of sexual offences against seven girls in Shropshire.

The men, who are aged between 21 and 59 and from Telford, face more than 50 charges at Stafford Crown Court.

Charges include rape, controlling child prostitution and sexual activity with girls under the age of 16.

One of the defendants is accused of trafficking a child in the UK for exploitation.

The men on trial are Ahdel Ali, 23, Murbarek Ali, 28, Mohammed Ali Sultan, 24, Tanveer Ahmed, 39, Mahroof Khan, 33, Noshad Hussain, 21, Mohammed Islam Choudhrey, 52, Mohammed Younis, 59 and 34-year-old Abdul Rouf.

They enticed the girls, groomed the girls and exploited them either for their own sexual gratification or for money.”

Samtlige tiltalte benekter alle forhold. Aktor påstår at overgrepene ikke kan knyttes til verken rase, religion eller kultur. Da burde kanskje aktor forklare oss hvorfor ingen av ofrene har muslimsk bakgrunn (de tiltalte vet kanskje at eksempelvis pakistanskmuslimske jenter nettopp har mannlige familiemedlemmer som ville tatt saken i egne hender?), hvorfor nesten samtlige overgripere i slike saker har innvandrerbakgrunn fra den muslimske verden, og om denne praksisen har eksistert i Storbritannia før innvandringen? Jeg ville også forvente at aktor har et ansvar hva gjelder forebyggende aspekt: både foreldre og potensielle ofre kan ha nytte av å vite hvem som potensielt begår slike overgrep?

Deborah Gould, prosecuting, said the men in the dock had variously trafficked, raped or sexually abused girls, both over and under the age of 16, over a considerable period of time.

She said the case was not about race, religion, colour or creed and it was not claimed that the men had a specific interest in children or that it was a «paedophile ring».

The prosecutor told the jury that the defendants may seek to paint the victims as anti-social, dishonest, untruthful and promiscuous young women who lived entirely selfish lives and could not be controlled by parents or teachers.

She said: «These are myths without foundation. The prosecution claim these men ensnared these girls. They had cars, jobs and money which gave them both freedom and power.

«They enticed the girls, groomed the girls and exploited them either for their own sexual gratification or for money.»

She said some of the girls thought they were in love with their abusers and that the abusers were in love with them.

«The abusers gave them gifts, encouraged confidences and gave them attention and encouraged and enticed the girls to spend time with them and not their family and friends.

Det var takket være bekymrede lærere og foreldre at saken ble avdekket.

Pakistanere i Storbritannia har plassert seg på den sosialøkonomiske bunnen. Inngifte er ekstremt høyt. Ppp til 70 prosent i sentrale pakistanske områder i West Yorkshire gifter seg med søskenbarn, og pakistanere står for 30 prosent av medfødte misdannelser, men kun for tre prosent av det totale fødselsantallet årlig. Konkrete tall foreligger ikke, men jeg vil anta at pakistanere som gruppe utgjør den største økonomiske byrden for det britiske samfunnet. Med tanke på dette, kombinert med sakene om seksuelt misbruk av jentebarn, legges forholdene til rette for fremvekst av ekstreme motreaksjoner og grupperinger som BNP.

En britiske regjeringen skal legge om innvandrings- og integreringspolitikken. Centre for Social Justice in London er satt på oppgaven, og skal levere innspill i oktober. Jeg ble som representant for HRS nylig intervjuet av gruppen som var på besøk i Oslo, og ”kom kjapt i krangel med dem”, det vil si at jeg opplevde representantene som til dels naive kulturrelativister, da de blant annet prøvde seg på forsvar for arrangert ekteskap. Tiden vil vise om det blir en ny vind som blåser over de britiske øyene. Den bør i så fall bli særdeles kraftfull hvis man skal ha håp om å snu en særdeles skakkjørt skute. Jeg er ikke optimist. Jeg tror dessverre mer og mer på de dystre spådommene om voldelige opptøyer der briter ”tar saken i egne hender”. Mennene som står tiltalt i Shropshire legger forholdene godt til rette for en ublid fremtid.

BBC: Girls treated as commodities, child prostitution trial told