Terrorisme og ekstremisme

Over 80 % moskeer støtter og promoterer vold

En ny undersøkelse i USA viser at dusinvis av moskeer i USA er utklekkingsanstalter for jihadister: - 81 prosent av moskeene støtter og promoterer voldelig jihad. - 51 prosent presenterer tekster som støtter oppunder vold. - Kun 19 prosent av de 100 undersøkte moskeene presenterer ikke voldelige tekster. - I 84,5 prosent av moskeene anbefaler imamer medlemmene å studere voldelige tekster. - 80 prosent av moskeene oppfordrer medlemmene til å støtte terror økonomisk.

Hege Storhaug, HRS

I morgen drar jeg til USA for å holde foredrag. Det skal således bli interessant å få reaksjoner på den oppsiktsvekkende og nye undersøkelsen av holdninger i amerikanske moskeer, landet der vi titt og stadig hører at integreringen går så mye bedre enn her i Europa. Ja, eksempelvis somaliere er flinke til å jobbe i USA, men så langt HRS har registrert har den verdimessige integreringen av muslimer vært lite gjenstand for målinger. I 2007 kom det frem i en PEW-undersøkelse dog at 26 prosent av amerikanske muslimer i alderen 18 – 29 år mener selvmordsbombing er berettiget for å forsvare islam. 50 prosent sa at de første og fremst betrakter seg som mulsimer, ikke amerikanere.

Den nye undersøkelsen fra moskeer er et veritabelt varsku for amerikanerne: 80 prosent av moskeene i landet promoterer eksempelvis utbredelsen av kalifatet på amerikansk jord. Når nesten samme tallstørrelse også promoterer bruk av voldelig jihad, bør alarmklokkene gå i det hvite hus: fienden er på innsiden.

Dozens of mosques around the United States have been identified in a new study as incubators for jihad against America, with more than 80 percent of those surveyed advocating violence.

«Of the 100 mosques surveyed, 51 percent had texts on-site rated as severely advocating violence; 30 percent had texts rated as moderately advocating violence; and 19 percent had no violent texts at all,» said the survey compiled by Mordechai Kedar and David Yerushalmi and published by the Middle East Quarterly.

«How’s this for a wake-up call?» asked Frank Gaffney, chief of the Center for Security Policy in a commentary today in the Washington Times.

«America’s most cherished civil liberties and the Constitution that enshrines them are enabling Muslim Brotherhood operatives and other Islamists who have the declared mission of destroying our freedoms and government ‘from within … by [our] hands.’ Specifically, our enemies are using our tolerance of religion to create an infrastructure of mosques here that incubate the Islamic holy war called jihad.»

Studiet «Shariah and Violence in American Mosques,» viser at dess mer tradisjonelle kledde imamene og medlemennene er (inkludert skjegg), dess sterkere formidles radikale og voldelige holdninger. Det samme gjelder for segregering av kvinner og menn i moskeen. Som Islam Net i Norge, som nylig hadde amerikaneren Khalid Yasin på besøk, inviterer amerikanske moskeer også ekstremister fra utlandet som sprer hat og vold.

Mosques identified as being more Shariah-adherent, that is, their imams wore beards, they segregated men from women and the like, were more likely «to feature violence-positive texts on-site.»

In 84.5 percent of the mosques, the imam recommended studying violence-positive texts.

Of the 51 percent of the mosques with texts severely advocating violence, 100 percent were led by imams who recommended that worshippers study texts promoting violence.

Nearly three in five of the mosques invited guest imams known to promote violent jihad.

«Such findings strongly suggest that Shariah-adherence is a useful predictor of sympathy for – and, in some cases at least, action on behalf of – jihad, to include both the Islamists’ violent or stealthy forms of warfare aimed at supplanting the U.S. Constitution and government,» Gaffney said. «Indeed, the study confirms the anecdotal reports by Muslims themselves and earlier, less rigorous empirical studies of Saudi hate-filled literature permeating mosques in the United States.»

Frank Gaffney mener undersøkelsen ”demonstrerer at under dekke av religiøs frihet og toleranse for religiøsfrihet, har nye borgere etablert en infrastruktur for ødeleggelse av USA”. Videre sier Gaffney at ”faktisk er de fleste moskeer i USA engasjert i – eller i det minste støttende til – en totalitær og opprørsk agenda som de kaller sharia”.

Its express purpose is undermining and ultimately forcibly replacing the U.S. government and its founding documents.»

Dozens of ‘incubators’ for jihad found in U.S. ‘More than 80% of mosques advocate or promote violence’