Politikk

-Helt greit at de forsvinner

Over 5 000 asylsøkere har forsvunnet fra asylmottak til ukjent oppholdssted de siste to årene. Tidligere leder av Norsk journalistlag Ann-Margrit Austenå, nå generalsekretær i NOAS, mener det er ”helt greit” at asylsøkere med utreisefrist, og som ikke kan tvangsreturneres, gjemmer seg bort på ukjent adresse. Man kan konstatere at asylinstituttet er ute av kontroll og at asyllobbyens ansvarsfølelse for landets ve og vel glimrer med sitt totale fravær.

Hege Storhaug, HRS

Hvor mange som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, er det ingen som vet. Det har vært antydet at det kan dreie seg om så mange som 30 000 personer, altså en by på størrelsen av Moss. Det kan være snakk om et enda høyere antall enn dette. Med de siste tallene som nå foreligger, det vil si at bare i løpet av de to foregående årene har så mange som 5 248 personer forsvunnet fra mottak til ukjent adresse, burde det ikke være tvil om hvilke tiltak som må settes inn: lukkede mottak, i det minste for dem som har fått avslag på søknad om opphold i Norge.

Dagens situasjon burde fått alarmklokkene til å gå i regjeringskvartalet og i Stortinget. Kan Storberget og co leve med at de regjerer et land der de ikke kjenner sine egne innbyggere? Kan de leve med en situasjon som er så til de grader ute av kontroll, og der det er ingen tegn til at kontrollen skal gjenvinnes? Frykter de at folkets tillit til deres lederskap kan gå tapt? Hvor mange personer må forsvinne under jorden før det tas grep? Er det overhodet en tålegrense for det politiske lederskapet?

Tankene går selvsagt til det partipolitiske spillet: om bare ikke FrP hadde foreslått lukkede mottak, vel, da kunne Storberget og Stoltenberg – uten frykt for Journalistisk Venstreparti – nettopp foreslått det åpenbart mest treffesikre og fornuftige tiltaket. Det er altså FrP sin feil at vi har titusener av personer i Norge uten lovlig opphold og på ukjent adresse. For hadde bare FrP tidd stille, så kunne Stoltenberg og co fulgt fornuften.

NOAS sin ganske ferske leder, Ann-Margrit Austenå, var tidligere leder av Norsk journalistlag, et lag som man vel uten å ta munnen for full kan karakterisere som politisk forutsigbart. At NOAS sin leder således mener at det ikke er et problem at folk med avslag på oppholdssøknad gjemmer seg bort for norske myndigheter, er knapt til å tro – hvis det da ikke var for at nettopp både journalister generelt og NOAS spesielt, ikke synes å ha evne til å dra de konsekvensetiske linjene. Det ligger eksempelvis i kortene at når antakelig ”et Moss” befinner seg under jorden i Norge, må dette nødvendigvis medføre kriminalitet. Man skal tross alt livnære seg.

De to unge kvinnene som ble voldtatt i Oslo for to uker siden av en afghaner uten lovlig opphold, burde stå høyt på listen over interessante intervjusubjekt for Journalistisk Venstreparti. De samme to unge kvinnene burde ha en svært god erstatningssak overfor Storberget og co.

For to uker siden ble en afghansk asylsøker med ulovlig opphold i Norge etterlyst. Han skal ha overfalt og voldtatt to unge kvinner i Oslo med bare få dagers mellomrom. Han meldte seg og er nå varetektsfengslet.Men flere tusen ulovlige asylsøkere befinner seg i Norge, uten at politiet eller norske myndigheter har oversikt.I 2009 og 2010 forsvant til sammen nesten 2000 asylsøkere fra norske mottak. Siden har de vært sporløst borte og ingen vet om de har forlatt landet eller ikke.Til sammen forsvant én av tre asylsøkere med utreiseplikt fra mottakene der de bodde i 2010. Det viser tall VG Nett har fått tilgang til fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Unngår hjemreiseNorsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) forklarer tallene med at enkelte asylsøkere med utreiseplikt ønsker å unngå å bli sendt hjem.- Noen forsvinner fra mottak fordi de har en utreisefrist og ikke ønsker å reise hjem. De forsvinner derfor for kjent adresse, sier Ann-Margrit Austenå, generalsekretær i NOAS.- Så har vi en gruppe med utreisefrist, mens om myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det gjelder blant annet etiopiere, som flytter sammen. Og det er helt greit, understreker NOAS-generalsekretæren.

”Det er helt greit”, sier Austenå. Mon tro om hun ville sagt det samme dersom hun selv ble utsatt for kriminelle handlinger av en eller flere uten lovlig opphold, personer som altså ikke skulle vært i Norge, eventuelt skulle vært under full kontroll av myndighetene? Hvilken empati føler hun eventuelt med de to unge kvinnene som ble utsatt for overfallsvoldtekt nylig i Oslo? Tilstanden er absurd. Kan noen forestille seg at man kan reise til et annet land, søke asyl, og så gå fritt rundt i det samme landet? At gjestlandet er så ”gjestfritt” at det tillates at man bor akkurat der det skulle passe seg?

Siden de har forlatt asylmottakene og ikke meldt ny adresse er det umulig å vite om de har forlatt Norge eller ikke. Asylbyråkratene forklarer dette med at det er frivillig for voksne asylsøkere å bo på mottak.- Det er et tilbud – og ikke et påbud – å bo i våre mottak. Personer som reiser fra mottak gjør med andre ord ikke noe ulovlig, men beboere oppfordres til å gi beskjed dersom de planlegger å flytte, sier assisterende avdelingsdirektør Per Engan-Skei i et skriftlig svar til VG Nett.Politiet blir ikke varslet hver gang noen blir borte. De forsvunne asylsøkerne blir bare ført opp i et system.- Dette registreres i utlendingsforvaltningens datasystem, som blant annet politiet har tilgang til. Hvis det er mistanke om at noe kriminelt ligger bak, skal mottaket melde forsvinningen til politiet, sier Engan-Skei.Flere forsvinnerDet er heller ikke bare ulovlige asylsøkere som forsvinner. I 2009 forsvant 2116 og i 2010 3168 begin_of_the_skype_highlighting asylsøkere fra norske mottak. Til sammen er det altså 5248 som har forsvunnet, bare de siste to årene.Asylsøkerne kan ha forlatt landet og prøvd lykken et annet sted. Men de har ikke blitt tvangsreturnert eller reist hjem frivillig, får VG Nett opplyst fra UDI.- Noen flytter fra mottak fordi de er i en søkerprosess, har midlertidig arbeidstillatelse og synes det er bedre å bo i andre mottak. Det er helt i orden, sier Austenå i NOAS.

Myndighetene er også ute av kontroll hva gjelder helsetilstanden til dem som forsvinner. Hvor mange som er psykisk ustabile eller syke, vites ikke. Tryggheten til borgere i landet vårt er rett og slett ikke en prioritet for regjeringen. Dette temaet kommer nok ikke på dagsordenen før vi opplever serievoldtekter eller drap. Skjer dette, får vi vel en repetisjon av tidligere debatter: lukkede mottak = FrP = inhumant.

Når kommer kravet fra NOAS, bakket opp av Journalistisk Venstreparti, om amnesti for dem som lever under jorden i Norge? VG: Tusenvis av utlendinger skulle reist hjem – nå er de sporløst borte