Forskjellsbehandling og diskriminering

Forbyr rituell slakt av dyr

Et overveldende flertall i det nederlandske parlamentet har stemt ja til å forby halal- og kosher-slakt. Det vil bli gitt unntak hvis man kan bevise at halal- eller kosher-slakt ikke påfører dyret mer lidelse enn vanlig slakt. Det er nå opp til senatet om vedtaket i parlamentet settes ut i live. Jødiske og muslimske ledere protesterer mot vedtaket, et vedtak som kan få konsekvenser også for andre europeiske lands regelverk knyttet til slakt av dyr.

Hege Storhaug, HRS

Nederlandsk lov gir i dag muslimer og jøder unntak fra bestemmelsen om at dyr må bedøves før slakting. Hensyn til religiøse følelser og tekster har altså forrang for dyrevern. I Norge ble det forbudt å slakte dyr uten bedøvelse i 1929. Økobonde og forfatter Tore Stubberud er ikke i tvil om at slakt uten bedøvelse påfører særlig store dyr, som okse, store lidelser. Knyttet til debatt i 2009 om EU kommer til å godta slakt av dyr etter religiøse krav (uten bedøvelse), spurte han betimelig: ”Hvis man kjøper dette – hva skulle man da ikke kjøpe ut fra samme begrunnelse, nemlig at nå er de så mange og de har sin religion. Hvor skal vi kunne si stopp?” Stubberud karakteriserer slakt uten bedøvelse som ”perverst”.

En kamerat av meg hadde følgende kommentar til innvandring fra den muslimske verden: Vi skulle fra dag én av sagt nei til halalslakt. Implisitt: da hadde vi fått en muslimsk innvandring som generelt var verdimessig bærekraftig. Dette er også mitt inntrykk. Når jeg har besøk fra mine troende, sekulære bekjente i Pakistan, uttrykkes det aldri ønske om eller behov for halalslaktet kjøtt. Svinekjøtt unngås derimot, hvilket jeg mener er ganske uproblematisk.

Vedtaket i det nederlandske parlamentet kan få føtter å gå på i Europa. Det er interessant å se at kristne partier i parlamentet stemte mot, mens resten – et stort flertall – stemte for forbud mot halal- og kosher-slakt. De troende på tvers av religioner stiller seg altså skulder ved skulder når fornuft og humanitet utfordrer overtro.

THE DUTCH parliament has voted overwhelmingly to ban the ritual slaughter of livestock. This could halt production of kosher and halal meat in the Netherlands – and lead to similar campaigns in other European countries.

However, Jewish and Islamic groups which can prove animals do not suffer more during ritual killing than in an ordinary slaughterhouse will be able to apply for permits.

In a move aimed at further defusing the controversy over the proposed ban, deputy prime minister Maxime Verhagen gave an undertaking no new legislation would be signed into law until approved by the senate. Dutch law requires animals to be stunned before slaughter, but has long allowed an exemption for Muslims and orthodox Jews, who can legally butcher animals according to their centuries-old dietary rules.

Dyrevernsforkjempere i de politiske rekkene i Nederland viser til Norge og Sverige som forbilder: vi tillater ikke slakt uten bedøvelse.

However, a Bill tabled by the Animal Rights Party (PvdD), which holds only two seats in the 150-seat parliament, aims to remove that exemption on the grounds that unstunned slaughter is unnecessarily cruel.

“Animals suffer more and are more distressed if they are not stunned,” said Animal Rights Party MP Esther Ouwehand, welcoming last night’s decision which backed the ban by 116 votes to 30. “In Norway and Sweden, these measures have already been taken – and we now hope to inspire other countries.”

Muslimske og jødeiske ledere påstår at slakt etter religiøse forskrifter ikke påfører dyr mer lidelser enn ordinær slakt. De skal få problemer med å dokumentere påstanden. En jødisk rabbiner går så langt som å søke sympati for kosher-slakt ved å hentyde til nazimens dager:

The campaign to remove the exemption has caused an international outcry from Jewish and Muslim groups. They say their method is no more painful or cruel. “If we no longer have people who can do ritual slaughter in the Netherlands, we will stop eating meat,” said Chief Rabbi Binyomin Jacobs. “One of the first measures taken during the second World War and the occupation was the closing of kosher abattoirs . . .”

Sir Jonathan Sacks, Britain’s chief rabbi, joined the campaign to retain the exemption last week. “If pre-stunning were made compulsory under Dutch law, Jews would be unable to practise a central element of Jewish life,” he said.

The controversy is remarkable in how it has united Muslim and Jewish pressure groups.