Politikk

Wafa til tross, media fraværende

Vi liker å se opp til Danmark som landet som tar debatten om islam og innvandring. Bildet er nok ikke så pent som kanskje det HRS har gitt uttrykk for i årenes løp. Våre venner i Danmark sliter i oppoverbakke, særlig når islam settes under lupen. Dette ble bekreftet på helgens internasjonale konferanse om kvinner i islam i regi av Trykkefrihedsselskabet. Til tross for den internasjonale kanonen, Wafa Sultans deltakelse, fant ikke en eneste dansk journalist fra etablerte medier veien til konferansen. Man skal vitterlig være seig og med en god porsjon letthet og utholdenhet for å holde ut i dette feltet.

Hege Storhaug, HRS

Wafa Sultan er ikke hvem som helst, og jeg vil tro at de fleste leserne av rights.no kjenner henne godt. Likevel: syriskfødte Sultan trådte inn på verdensscenen som islamkritiker i 2006 i en forrykende TV-debatt med en geistlig fra islams rekker. Selv har jeg sett opptaket flere ganger og moret meg like godt hver eneste gang. Det er en sann fryd å bevitne hennes mot og klarhet.

Sultans oppvåkning skjedde da hun studerte medisin i Syria på 70-tallet. Hennes professor ble skutt og drept av studenter mens de seirende ropte Allahu Akbar – Allah er større. Hendelsen fikk henne til å stille spørsmål ved islam.

Sultan har på nært hold vitnet ekstrem vold mot muslimske jenter og kvinner, noe hun emosjonelt formidlet på søndagens seminar i København, her referert av sappho.dk Hennes budskap var lynende klart: En kultur som ikke respekterer halve befolkningen kan ikke seire i det lange løp.

Et annet trekkplaster var arabisten fra Nederland Hans Jansen, et kronvitne for Geert Wilders i rettsforfølgelsen av han. Jansen forteller at det finnes knapt noen dokumentasjon om det tidlige islam, og han er jammen ikke sikker på om Muhammed faktisk har levd et liv på jorden.

Vi ved så meget om det meste. Vi ved alt, hvad der er værd at vide om Romerriget og om andre kulturer, der var fremherskende, da islam blev født, men vi ved næsten ingenting om den tidlige islam”.

”Og så er der spørgsmålet, om Muhammed var en historisk person eller en fiktiv skikkelse, der skulle tjene det formål at få folk til at følge et godt eksempel. Det er en side af sagen, men også opfattelsen af sandt eller ikke er væsentlig.

Jansen mener at Fatima Mernissis U(marokkansk sosiolog) utlegging om kvinner i det førislamske arabia hadde en langt friere posisjon (som at de kunne ha forhold til flere menn på samme tid og stod fritt til å bryte ut av et ekteskap), enn kvinner etter islams inntog, er feberfantasier. Til meg i pausen sa han at Mernissi og andre har ingen kilder å bygge påstanden på – dermed våger i alle fall ikke jeg å bruke Mernissi lenger, da Jansen fremstod med en overbevisende faglig tyngde.

Men heller ikke Jansen fikk danske journalister til å fatte interesse for å bruke søndags ettermiddagen på et seminar om kvinner i islam.

Selv brukte jeg lysbilder fra felten for å formidle mitt budskap, blant annet fra Gambia der de fire Oslofødte søstrene, lemlestet i 2003, fremdeles befinner seg. Et av mine budskap var således: Send foreldrene hjem, og vi beholder ungene her.

Den rasismedømte Lars Hedegard avsluttet seminaret, som alltid med faglig tyngde ispedd humor og selvironi.

”Jeg har den vane at sige det forkerte, så jeg har skrevet ned, hvad jeg vil sige,” udtalte Hedegaard, hvis hovedpointe var, at islams ekspansionsevne og ekspanionslyst er et direkte resultat af de muslimske kvinders undertrykkelse.Kvindeundertrykkelsen er simpelthen islams vigtigste strategiske våben, mente han. Ifølge den kanoniske islam, som den kommer til udtryk i shariaen, kan kvinder ikke forlade deres hjem uden at være ifølge med et mandligt familiemedlem eller uden at have fået tilladelse til det.

De kan ikke selv vælge deres mand, og deres børn tilhører manden og hans familie, sagde Lars Hedegaard.Ummaen er genial

Lars Hedegaard var i sit oplæg ikke uden blik for Muhammeds kreative sider. For eksempel var det ret genialt at opfinde ummaen, dvs. den verdensomspændende muslimske nation.

Muhammed – eller hvem der nu har fundet på det – var genial på den måde, at han smeltede de gamle arabiske stammer og klaner sammen til én stor stamme, som videreførte det gamle kvindesyn.

Muhammeds projekt lykkedes ikke helt, men dog tilstrækkeligt til, at ummaen i de afgørende strategiske situationer er i stand til at optræde samlet overfor de vantro befolkninger, den kommer i kontakt med.

Lars Hedegaard pegede på risikoen for, at svage mænd, der ikke havde magt over ret meget, vil finde islam så attraktiv, at de konverterer, for så har de i det mindste magt over kvinder.

Han citerede en lærd muslim, som i begyndelsen af 1900-tallet udtalte, at mænd hersker, og kvinder er slaver. Hun er hans redskab og hans legetøj. Den lærde påpegede også, at koner er dumme, når de lader sig bruge. “Jeg kender en mand, der for nylig blev dømt for at sige omtrent det samme om islams kvindesyn,” sagde Lars Hedegaard og stillede spørgsmålet, hvorfor kvinder arbejder for at give islam plads, og han undrede sig over, at kvinder stemmer på partier, der ikke siger fra.

Én journalist var til stede i salen, Jeppe Juhl fra nettstedet 180 grader som mente at det er ”noe råttent” ved den etablerte presse i Danmark som altså glimret med sitt totale fravær.