Vold og overgrep

Vil helst ikke ta i det

Oslopolitiet la nettopp frem statistikk over voldtekter i Oslo. Innvandrere er kraftig overrepresenterte som gjerningsmenn. Dette unngår alle de store avisene å rapportere. Kanskje ikke så rart, all den tid at politiet selv avviser kulturbakgrunn som årsakssammenheng. Vi får heller ikke vite landbakgrunn til gjerningsmennene. Det vil jeg gjerne vite. Heller ikke Jan Arild Snoen er særlig impontert over media.

Hege Storhaug, HRS

Som journalist møter man en utfordring hvis man skal anonymisere en kriminalsak. En av utfordringene er at anonymisering kan føre til at uskyldige mistenkeliggjøres.

Det er nettopp det politiet og media nå gjør. Vi får vite at 99 av 152 antatte gjerningsmenn bak voldtekter har utenlandsk opprinnelse, og at rundt halvparten av dem har bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten. Men er det noen land i disse områdene som utpeker seg? Er det slik jeg har hørt kvalifiserte ”rykter” om at eksempelvis menn med somalisk og irakisk (kurdisk) bakgrunn er særlig overrepresentert? Da bør vi få vite det, for slik det nå legges frem er eksempelvis en kineser vel så ”skyldig” som hvilken som helst annen person fra Asia. Dessuten handler det om politiske tiltak, og at særlig kvinner trenger mest mulig fakta for å kunne beskytte seg.

At media – med unntak av Nettavisen – hopper bukk over den sterke overrepresentasjonen av ikke-vestlige gjerningsmenn, er ingen bombe. Det er same buisness as usual. Aftenposten hadde dog først en sak om gjerningsmennenes opprinnelse på nettavisen sin. For så å fjerne den! Jeg skulle gjerne vært en flue på veggen da dette skjedde i redaksjonen. Hvordan ble det argumentert, mon tro?

Les Jan Arild Snoens grundige gjennomgang av saken hos Minerva.