Ytringsfrihet

”Vi er Lars”

Lars Hedegaard ble som kjent dømt for rasisme for å ha påpekt et faktum: seksuelle overgrep er utbredt i islams kretser. Men sannheten teller ikke – endog ikke i landet som fører an i innvandringspolitikken og –debatten i Europa. Det handler tvert om om opplevde krenkelser. Kanskje noen krenkes av at homofile under islams fane skal drepes? Pytt, pytt, who cares, for det finnes jo eksempelvis ikke homofile som tilber Allah – knapt en håndfull – har jo Islamsk Råd uttalt. I dag og i morgen bør vi alle være Lars. Og det haster, for islams makt er på offensiven.

Av Hege Storhaug, HRS

Jeg må innrømme at dommen mot Lars Hedegaard oppleves så hinsides at jeg har vansker for å ta den på alvor. Jeg får også en infantil reaksjon i det indre systemet: jeg har lyst til å si noe grusomt ”krenkende” og peke nese i samme sving. Ikke særlig smart eller oppfinnsomt, det er jeg klar over, men det handler altså om en indre reaksjon over galskapen. At grenser nås, grenser tråkkes over. Nok er nok.

På den andre siden er jeg glad for dommen. (Nei, jeg har ingen diagnose som går i retning av schizofreni – og de som lider av denne vonde sykdommen tilgir forhåpentligvis bruken av diagnosen her, da formålet i min verden er godt.) Glad fordi det er så galt som det kan bli, og dermed kanskje kan nettopp medvirke til at galskapen som er skapt av våre edle politikere kommer på bordet: at man i disse tider er villige til å ofre det som virkelig er hellig, nettopp ytringsfriheten (og mennesker og dyr).

Mange i Danmark er fortvilet over dommen mot Hedegaard. Det er satt i gang en moralsk og økonomisk aksjon for Hedegaard, som vi i HRS mener man kan gå i graven med et godt smil og et rent hjerte ved å støtte.

Vi er Lars

Af: Nicolai Sennels, psykolog, forfatter og initiativtager til «Vi er Lars»

Da Lars Hedegaard blev dømt efter den kontroversielle paragraf 266b, sms’ede jeg med tre andre venner om det. Vi var alle dybt skuffede, og hos os alle fire var den første tanke:

«Den bøde hjælper vi ham med». Dommen var jo ikke kun en bøde på 5.000 kr. til Lars, men en dom, der stadfæster dybt problematiske grænser for vores alle sammens ytringsfrihed. I denne sag er vi alle Lars.Dem af os, der har lidt penge, har allerede spyttet i kassen. Flere har hjulpet med at lave hjemmeside, Facebook-gruppe, kontaktet venner og bekendte osv.

Initiativet kalder vi «Vi er Lars». Der er allerede en del andre, som også har indbetalt på donationskontoen.

Alle kan bidrage

Alle kan være med ved at bidrage til at udbedre den økonomiske skade, som staten stik imod den demokratiske ånd har forvoldt på Lars – og være med til at financiere appelsagen, som Lars tålmodigt og idealistisk vil gå igennem for vores alle sammens skyld.Vi gør det for at vise vores foragt for dommen, racismeparagraffen og for at markere vi almindelige borgeres vilje til at beskytte ytringsfriheden.

Vi gør det også for at vise solidaritet med en frihedskæmper i nød. Politikerne og domstolene skal vide, at vi danskere står sammen om ytringsfriheden, uanset hvad magthaverne mener.

Som den franske filosof Voltaire skal have sagt: “Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det.”Flere kampe

Vi har kontaktet Lars Hedegaard, som var tydelig taknemmelig for både den moralske og økonomiske støtte. Han skrev tillige et kort takkebrev:

«Mange tak for støtten til mig og vores fælles kamp for ytringsfriheden. Jeg kan forsikre, at ethvert beløb der kommer ind, vil gå ubeskåret til at forsvare den frie tale. Der vil komme andre kampe, og derfor er vi nødt til at være forberedte. Med venlig hilsen, Lars Hedegaard»Ja, der vil komme andre kampe. Vi kan tilsyneladende ikke vente meget hjælp fra vores naive politikere og politisk korrekte medier. Værdier som solidaritet, venskab og idealisme er derfor vigtigere end nogensinde.For det frie ord i en fri verden.

Se Vi-er-Lars-støttesiden her