Integrering og integreringspolitikk

Påvirkningskampanje, ikke dialog

Muslimer med negativt kvinnesyn skal påvirkes til å endre synet. Gjenoppdragelsesreiser for barn skal bekjempes. Slik skal også tvangsekteskap forebygges. Den danske regjeringen er ikke interessert i dialog om slike forhold. Tvert om skal det kjøres målrettede påvirkningskampanjer mot en del av befolkningen. Helt utenkelig i en norsk kontekst.

Hege Storhaug, HRS

Berøringsangsten hives på båten: Med ”National strategi mod tvangsægteskaber og undertrykkelse”, skal den danske regjeringen gjøre hva den kan for å motarbeide negative holdninger til kvinner blant et ukjent antall muslimer. Det er over og ut med passiv toleranse. Som integreringsminister Søren Pind (V) sier det: ”Der findes rigtigt og forkert, fordi der findes frihed og ufrihed. Så enkelt er det.”

Pind understreker med bred penn at regjeringen ikke finner seg i at samfunnets normer og verdier endres. Han skal ha pedagoger og lærere md på laget når holdningskampanjer iversettes for å bekjempe uønskede verdier. Dialoglinjen er avblåst.

Anført af integrationsminister Søren Pind (V) og med støtte fra flere ministerier indleder regeringen et angreb på det kvindesyn, som – mener den – hersker blandt en del indvandrere fra den muslimske kulturkreds.

Med ”National strategi mod tvangsægteskaber og undertrykkelse” vil man bl.a. bekæmpe genopdragelsesrejser, og så skal lærere, pædagoger og andet frontpersonale sammen med kampagner overbevise indvandrerne om, at deres kvindesyn er forældet. Det skal forhindre tvangsægteskaber og anden undertrykkelse.

»Det er sådan set ikke en dialog, det er en påvirkningsindsats. Den har der været en kraftig berøringsangst overfor, fordi man træder ind i folks personlige rum. Men vi kan altså ikke acceptere, at vores samfund bliver lavet om på den måde,« siger integrationsminister Søren Pind (V).

»Der er nogle kulturelle normer, som omgærder islam, som er et kolossalt problem for kvinder,« siger han og understreger, at man sagtens kan være muslim uden at undertrykke kvinder.

Likestillingsminister Lykke Friis (V) støtter Pind. Hun peker på at antall innvandrerkvinner (muslimer?) kontakter hjelpeapparatet, som krisesentre.

»Det er en del af vores samlede opgør med den passive tolerance, hvor man holder sig tilbage fra at præcisere, hvad der er normer og værdier i det danske samfund,« siger Lykke Friis, som frygter, at flere indvandrerkvinder er i problemer efter et stigende antal henvendelser til krisecentre og telefon-hotlines.

Den danske lærerorganisasjonen toner imidlertid et annet flagg. Regjeringen defineres som populistisk. Det finnes visstnok også danske kvinner som undertrykkes. Det var kanskje noe med proposjonene?

Danmarks Lærerforening afviser strategien som »populistisk«.

»Vi skal ikke spændes for en eller anden vogn, hvor der er nogle særlige befolkningsgrupper, som vi skal lave kampagner for,« siger formand Anders Bondo Christensen, som påpeger, at der også findes undertrykte danske kvinder.