Vold og overgrep

Øye for øye, tann for tann

I morgen klokken 12 skal en kvinne dryppe 10 dråper syre i øynene til mannen som vannsiret og blindet henne med samme middel. Hvis hun trekker seg fra bøddelrollen skal straffen utføres av leger. Ja, vi snakker om Iran.

Hege Storhaug, HRS

Å vannsire kvinner med syre er utbredt i enkelte deler av den muslimske verden. Jeg har selv møtt unge kvinneofre for denne ”praksisen” i Pakistan. Det er et så grotesk overgrep at man knapt finner ord. Ødeleggelsene er så voldsom, så total. Således kan man hevde at den spesielle dommen i Iran vil ha en formidabel forebyggende effekt. Likevel, dommen er barbari av verste sort og gjenspeiler et iransk samfunn som lider av et betydelig humanistisk underskudd – mildt sagt. Straffen får ingen støtte av den fremstående norskiranske menneskerettighetsforkjemperen Mahmood Amiry-Moghaddam

Majid Movahedi kastet syre i ansiktet på Ameneh Bahrami i 2004. Han hadde fridd til henne gjentatte ganger og fått nei. Hun mistet synet på begge øynene og satt igjen med et vansiret ansikt.

Siden har hun gjennomgått en rekke ansiktsoperasjoner, forteller talsmannen for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Lørdag 14. mai er det gjerningsmannen Majid Movahedi som skal unngjelde, med samme «lut», så å si. En domstol dømte ham i 2008 til det Iran kaller gjengjeldelsestraff. Dommen lød på «10 dråper svovelsyre i hvert øye», noe iransk høyesterett nå har godkjent.

En liknende straff skal aldri ha vært idømt i Iran. Det spesielle er også at ofret selv ønsker å utføre barbariet. Det taler ikke hennes sak.

Den blinde Ameneh Bahrami har sagt at hun selv vil dryppe svovelsyren i Movahedis øyne. Ombestemmer hun seg, skal straffen utføres av «eksperter», det vil si leger, forteller Amiry-Moghaddam, som selv er lege, til Aftenposten.

Det blir riktignok ingen offentlig fullbyrdelse av dommen. Det hele skal foregå på et av rettsvesenets sykehus,

Mahmood Amiry-Moghaddam har tatt saken opp med norske UD, og menneskerettighetsforkjempere i andre land fordømmer også straffen. Det samme gjør legeforeninger i vesten.

– Verdenssamfunnet må ikke tillate at denne barbariske handling finner sted. Slike straffemetoder er ment for å spre frykt blant befolkningen. Irans regime gjør gjennom sine lover både Ameneh Bahrami og legene til stede til medskyldige i sine forbrytelser, sier Amiry-Moghaddam.

Han forventer en kraftig reaksjon fra norske myndigheter overfor regimet i Teheran.

– Og den må komme raskt, sier han.

Samme fordømmelse må komme fra nasjonale legeforeninger, som en protest mot at deres yrkesbrødre vil delta i en slik umenneskelig handling, mener han.

I en pressemelding som ble sendt ut torsdag kveld, fordømmer norske myndigheter den iranske avstraffelsesmetoden.

Kvinnefiendtlige holdninger gjennomsyrer Iran, det samme gjør brutale straffemetoder, som offentlig hengning, steining, avkapping av hender, for å nevne noen.

– Det er et regime som også praktiserer kjønnsapartheid. Kvinner som bryter med regimets hijabregler skal ifølge iransk lov piskes opp til 74 ganger, forteller Amiry-Moghaddam.

– Ja, det oppfordres til vold mot kvinner, slik Majid Movahedi utøvde mot Ameneh Bahrami da han kastet syre i ansiktet hennes. Kvinnefiendtlige holdninger gjennomsyrer både folk og regime, beklager Amiry-Moghaddam.

Teherans assisterende statsadvokat, Mahmoud Salarkia, forsvarer straffen som skal fullbyrdes lørdag.

– Hvis denne straffen blir bredt nok omtalt i mediene, vil den hindre gjentagelse av slike hendelser. Kjennskapen til straffen vil ha en stor preventiv virkning og skremme andre fra å begå slike sosiale forbrytelser, sa han da dommen falt.

Om den antakelig verdenshistoriske straffen gjennomføres i morgen, og om offeret selv utfører overgrepet, gjenstår å se.