Integrering og integreringspolitikk

Nei til flere religiøse skoler

Myndighetene må på et generelt grunnlag si nei til etablering av flere religiøse privatskoler, sier Hege Storhaug informasjonsleder i Human Rights Service til Dagen.

”Den frittalende informasjonslederen mener det er vanskelige prinsipper som ligger til grunn for at hun mener et totalforbud mot religiøse skoler må komme,” skriver Raymond Haslien i avisen Dagen «Onsdag avslørte NRK at en av søkerne til å drive privat muslimsk skole i Norge mener muslimer som ikke faster må halshogges. Sjokkbudskapet fra imamen Syed Farasat Ali Bukhar ble formidlet i Dagsrevyen onsdag kveld.»

Han er en norsk-pakistansk imam fra Ammerud i Oslo som har søkt Utdanningsdirektoratet om å drive grunnskole for 200 muslimske barn.

– Hvis en person spiser og drikke offentlig under ramadan, latterliggjør han islam. Og befinner vedkommende seg i et muslimsk samfunn/stat, så skal myndighetene halshogge ham, sier imamen i en video på nettetedet YouTube. Ikke kvalifisertIfølge NRK er søknaden til Bukhari ikke ferdigbehandlet, men det er fritt fram for hvem som helst å søke om å starte privatskole bare man han økonomien i orden.

I søknaden til Utdanningsdirektoratet står det ingenting om halshogging. Derimot forplikter Bukhari seg til å følge både læreplaner, opplæringslov og privatskolelov. Og han er en kvalifisert søker – økonomien er i orden.(…)

Hege Storhaug mener derimot at det blir håpløst å avdekke hvilke muslimske skoler som bør får starte opp eller ikke. Hun mener det eneste riktige hadde vært å forskjellsbehandle kristene og muslimer, men innser at det er vanskelig i praksis.Hun sier til Dagen at avsløringene i NRK-reportasjen føyer seg inn i et mønster. – Idet man organiserer islam, dukker klassisk sharia opp. Så vidt jeg vet finnes det ikke en eneste moské i Norge som ikke følger sharia på et eller annet nivå. Derfor er det ingen grunn til å bli sjokkert over at det samme er tilfellet når det skal opprettes en muslimsk privatskole. Politikerne våre klarer ikke å se at islam og kristendommen er to helt forksjellige størrelser.Dersom ikke politikerne klarer å se forskjellen på kristne og muslimer bør alle skjæres over én kam i følge Storhaug.

– Islam er mer juss og politikk enn teologi, tydelig eksemplifisert i NRKs avsløring. Så lenge ikke dette erkjennes, vil det ikke være mulig å forskjellsbehandle kristne og muslimske privatskoler, for da vil diskrimineringslovverket tre i kraft. Derfor ser vi i Human Rights Service ingen annen utvei per i dag enn at myndighetene må på et generelt grunnlag si nei til etablering av flere religiøse privatskoler.

– Gjøres dette, ser vi dog smutthullet: muslimer som oppretter privatskoler basert på alternativ pedagogikk, der islamundervisning legges inn i skolens lokaler, legger Storhaug til.